logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

ČTÚ 21.6. 2013 uspořádal pracovní seminář s dotčenými subjekty k představení vypořádání připomínek k návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Následně ČTÚ zveřejnil tabulku s kompletním vypořádáním jednotlivých připomínek. ČTÚ se rozhodl i ponechat vyhrazenou část pásma 800 MHz pro nové zájemce o vstup na mobilní trh. U ostatních připomínek ČTÚ vyhověl těm, kde změna či úprava nastavení podmínek podle uplatněné připomínky nebude v rozporu s deklarovanými cíli výběrového řízení.

Ve zveřejněné zprávě se ČTÚ specificky věnuje jednak nově účinným maximálním cenám služeb mezinárodního roamingu od 1.7. 2013, jak vyplývají z platného Nařízení Evropského parlamentu a Rady, a dále rekapituluje poslední vývoj na mobilním trhu z hlediska vstupu alternativních poskytovatelů mobilních služeb (MVNO).

ČTÚ rovněž informuje, že v červnu 203 skončila veřejná konzultace k návrhům analýz trhu č. 3 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě), trhu č. 4 (velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě) a trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací). Vypořádání všech obdržených připomínek ČTÚ zveřejnil ve formě přehledové tabulky k návrhu jednotlivých trhů na diskusním místě.

Jak ČTÚ uvádí ve zveřejněné zprávě, zahájil v průběhu měsíce června 14878 nových správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 Zákona.

ČTÚ vydal 3492 rozhodnutí ve věci, z toho 3467 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Další články k tématům - roaming - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 16. července 2013 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad