logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Ing. Mgr. Jaromír Novák se dne 16. května 2013 ujal funkce předsedy Rady ČTÚ. Do této pozice ho jmenovala vláda České republiky na svém zasedání 15.5. 2013. Funkční období předsedy Rady ČTÚ trvá tři roky.

ČTÚ v květnu 2013 zveřejnil výzvu na uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. 3 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. V průběhu měsíce dále uspořádal dvě pracovní jednání.

ČTÚ dále ukončil veřejné konzultace k návrhu analýzy trhu č. 4 - velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a k návrhu analýzy trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

ČTÚ v květnu 2013 zveřejnil Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště s. p. za rok 2012. Ve zprávě uvádí konkrétní poznatky o zajištění základních poštovních služeb v minulém roce i závěry činnosti. V částce 6/2013 Telekomunikačního věstníku pak zveřejnil opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

ČTÚ v květnu 2013 obdržel připomínky od 16 subjektů k návrhu podmínek nově připravovaného výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Během května 2013 ČTÚ zahájil 8089 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi účastníkem a osobou vykonávající komunikační činnost. V tomto měsíci ČTÚ také vydal 3034 rozhodnutí, z toho 2988 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

V průběhu měsíce května 2013 ČTÚ prováděl kontrolní akce zejména v následujících oblastech:

Dále průběžně pokračoval v ověřování dostupnosti signálu GSM v obcích do 4999 obyvatel. V květnu 2013 ČTÚ rovněž zahájil prověrku dostupnosti 642 poboček České pošty ve vybraných oblastech. Prověrka bude trvat do 30.6. 2013.

V souvislosti s aktuální nabídkou mobilních operátorů tzv. "neomezených" tarifů obvykle spojenou s přijetím závazku na 24 měsíců, pokládá ČTÚ za nezbytné připomenout a zdůraznit některá obecně platná doporučení, jimiž by se spotřebitelé při uzavírání smlouvy na dobu určitou měli řídit.

Upozorňuje, že uzavření smlouvy na dobu určitou má nejen výhody, ale i omezení, jichž by si měl být spotřebitel už před uzavřením smlouvy vědom. Musí počítat především s tím, že předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou je zpravidla spojeno s povinností k úhradě částky odpovídající součtu měsíčních plateb zbývajících do konce závazku, a to i v případě, že vypovídá smlouvu z důvodu přenesení čísla.

Dalším podstatným bodem je otázka automatického prodloužení smlouvy, tzv. "autoprolongace", kdy smlouva může být po uplynutí závazku prodloužena o další období.

Další články k tématům - analýza - broadband - GSM - operátor - tarif - telefonie - terminace - vláda - Jaromír Novák

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. června 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad