logo Český telekomunikační úřad

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Dne 13. listopadu 2008 se v sídle ČTÚ uskutečnila další schůzka zástupců provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí a pracovníků Českého telekomunikačního úřadu, na které byla projednávána aktuální problematika přechodu na digitální televizní vysílání.

Hlavním bodem jednání, které řídil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, bylo vyhodnocení změn provedených k 31. říjnu tohoto roku, kdy došlo k přechodu programů České televize z vysílací sítě 2 do vysílací sítě 1 (Praha, Brno, Ostrava, Domažlice, Ústí nad Labem), ukončení analogového televizního vysílání programu ČT2 z některých vysílačů (Ústí nad Labem, Praha - město, Cheb, Plzeň) a v neposlední řadě i rozšíření vysílací sítě 2 v lokalitách (Praha, Plzeň, Chomutov).

V průběhu jednání bylo konstatováno, že z dosavadních výsledků lze přechod hodnotit jako úspěšný, protože nedošlo k žádným zásadním výpadkům v možnosti příjmu televizního vysílání jednotlivých programu, ačkoliv zejména v prvních dnech bylo nutno řešit některé technické problémy, které byly příčinou některých nedostatků (nepřítomnost EPG apod.).

Provedený přechod současně potvrdil, že veřejnost má obecně velmi dobré povědomí o problematice digitalizace televizního vysílání, ale informační kampaň je nutno více směřovat k řešení konkrétních problémů, resp. návodům jak odstranit některé technické problémy, se kterými se jednotlivé domácnosti v průběhu procesu mohou setkat. Pozornost je nutno také věnovat problematice úpravy společných televizních antén, včetně výkladu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu plnění povinností, které tento zákon ukládá majitelům domů a bytů. S ohledem na skutečnost, že dosud nebylo zřízeno centrální pracoviště, je možno případné potíže s příjmem digitálního vysílání nahlásit na Ohlašovnu poruch digitálního vysílání, kterou na svých internetových stránkách zřídila České televize.

Operátoři jednotlivých vysílacích sítí na závěr potvrdili, že jsou do konce roku připraveni uvést do provozu zbývající digitální vysílače v termínech, které deklarovali již dříve.

Na toto jednání navázalo další zasedání Technické skupiny zřízené v rámci Národní koordinační skupiny, které se zabývalo v návaznosti na výše uvedenou problematiku otázkami spojenými s technickým řešením potřebných úprav společných televizních antén i individuálních přijímacích zařízení. Za tímto účelem bude v nejbližší době aktualizováno a doplněno již dříve vydané doporučení Technické skupiny NKS k úpravě společných antén.

Technická skupina též pokračovala v přípravě dokumentu, který shrnuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro DVB-T vysílání (D-Book).

Po zapracování navrhovaných úprav budou uvedené dokumenty Technické skupiny poskytnuty Národní koordinační skupině k dalšímu využití.

Jedním ze závěrů jednání obou skupin na ČTÚ je také návrh pro NKS k brzkému společnému jednání s týmem NKS, připravujícím informační kampaň k procesu přechodu. Na takovém jednání by bylo možno operativně předat a diskutovat zkušenosti a náměty, vyplývající z dosavadního vyhodnocení digitalizace televizního vysílání.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. listopadu 2008 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad