logo Český telekomunikační úřad

České sítě zvládají nárůst datového provozu

V důsledku mimořádných opatření přijatých v řadě zemí EU s cílem zajistit pokud možno bezkontaktní způsob komunikace občanů v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, došlo k významnému nárůstu datového provozu, který je již způsobilý ohrozit kapacitní možnosti datových sítí v některých zemích.

V reakci na tuto situaci proto Evropská komise a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vydaly společné prohlášení, kterým deklarovaly, že poskytovatelé služby přístupu k internetu jsou za současného stavu oprávněni, ve smyslu čl. 3.3 Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, aplikovat mimořádná opatření řízení provozu, tak aby předešli možnému přetížení sítě.

Zároveň vyzvaly operátory, provozovatele aplikací i koncové uživatele k odpovědnosti při využívání datových služeb.

Pro účely sledování oprávněnosti užití případných mimořádných opatření řízení provozu byl ve spolupráci s regulačními orgány členských států ustanoven monitorovací mechanismus, jehož prostřednictvím je každodenně sledován objem datového provozu, případné problémy související se zvýšením provozu a možná opatření přijatá poskytovateli.

Tuzemské sítě i přes zvýšený objem datového provozu zatím zvládají nárůst bez větších obtíží a žádné vážnější přetížení sítí dosud nebylo zaznamenáno.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že významní čeští poskytovatelé služeb v současné době umožňují svým zákazníkům přístup zdarma k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19.

Jednotliví operátoři rovněž nabídli svým zákazníkům bezplatné rozšíření objemu poskytovaných služeb, ať už se jedná o nabídku neomezených dat, či nabídku určenou seniorům.

Další články k tématům - BEREC - COVID-19 - datový provoz - epidemie - monitoring - operátor - zdarma

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 5. května 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad