logo Český telekomunikační úřad

České sítě zvládají nárůst datového provozu

V důsledku mimořádných opatření přijatých v řadě zemí EU s cílem zajistit pokud možno bezkontaktní způsob komunikace občanů v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, došlo k významnému nárůstu datového provozu, který je již způsobilý ohrozit kapacitní možnosti datových sítí v některých zemích.

V reakci na tuto situaci proto Evropská komise a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vydaly společné prohlášení, kterým deklarovaly, že poskytovatelé služby přístupu k internetu jsou za současného stavu oprávněni, ve smyslu čl. 3.3 Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, aplikovat mimořádná opatření řízení provozu, tak aby předešli možnému přetížení sítě.

Zároveň vyzvaly operátory, provozovatele aplikací i koncové uživatele k odpovědnosti při využívání datových služeb.

Pro účely sledování oprávněnosti užití případných mimořádných opatření řízení provozu byl ve spolupráci s regulačními orgány členských států ustanoven monitorovací mechanismus, jehož prostřednictvím je každodenně sledován objem datového provozu, případné problémy související se zvýšením provozu a možná opatření přijatá poskytovateli.

Tuzemské sítě i přes zvýšený objem datového provozu zatím zvládají nárůst bez větších obtíží a žádné vážnější přetížení sítí dosud nebylo zaznamenáno.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že významní čeští poskytovatelé služeb v současné době umožňují svým zákazníkům přístup zdarma k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19.

Jednotliví operátoři rovněž nabídli svým zákazníkům bezplatné rozšíření objemu poskytovaných služeb, ať už se jedná o nabídku neomezených dat, či nabídku určenou seniorům.

Další články k tématům - BEREC - COVID-19 - datový provoz - epidemie - monitoring - operátor - zdarma

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 5. května 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad