logo Český telekomunikační úřad

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

ČTÚ prověřil dostupnost tarifu O2 NA!HLAS ve čtrnácti O2 provozovnách - v žádné z nich však nebylo možné koupit novou SIM kartu s tímto tarifem.

Sekce kontroly a ochrany spotřebitele se zabývala změnou smluvních podmínek u předplacených služeb O2 provedenou k 30. 4. 2016, resp. změnou uživatelem zvoleného tarifu na tarif NA!HLAS v případě přihlášení do sítě zahraničního operátora a zpětnou změnou na původní tarif okamžikem prvního přihlášení v domovské síti.

Z výsledků provedené kontroly vyplývá důvodné podezření, že účastníkům, kteří mají předplacené tarify s vnitrostátní maloobchodní cenou, není umožněno volání za podmínek a za cenu stanovenou v evropském Nařízení o jednotném telekomunikačním trhu (TSM).

ČTÚ dále s operátorem O2 zahájil správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik, a to v souvislosti s předplacenou službou PředplaDENka.

Operátor v rámci pilotního provozu v srpnu 2016 jednostranně změnil více než 22 tisícům účastníků jejich stávající tarif na předplacené kartě na tarif PředplaDENka, aniž by si účastník takovou službu objednal. Také toto správní řízení doposud není skončeno.

Úřad rovněž prověřil změnu obchodních podmínek operátora Vodafone v srpnu 2016. Jejím obsahem bylo zpřísnění podmínek pro uplatnění výpovědi smlouvy. Vodafone vyžadoval, aby účastník, který podává písemnou výpověď, byl povinen ji zaslat na adresu sídla společnosti a opatřit ji úředně ověřeným podpisem.

ČTÚ dospěl k závěru, že toto ujednání je odrazující podmínkou od změny poskytovatele služby a ve správním řízení uložil Vodafonu povinnost ve lhůtě dvou měsíců toto ustanovení ze smlouvy odstranit.

ŠTÍTKY - kontrola - operátor - SIM - smlouva - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. ledna 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
IT mezi paragrafy