logo Český telekomunikační úřad

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Největší poskytovatelé mobilních služeb nedávno představili tzv. neomezené datové tarify. ČTÚ v souvislosti s tím upozorňuje spotřebitele, že ani jedna z nabídek tarifů s neomezenými daty pro fyzické osoby na našem maloobchodním trhu nezahrnuje neomezené používání datových služeb při roamingu v zemích EU.

Dosud byli uživatelé zvyklí, že pokud smlouva s poskytovatelem zahrnuje i omezený objem mobilních dat, uplatní se tento limit i při roamingu v zemích EU. To ale neplatí u nových tzv. neomezených tarifů.

Objem dat totiž není omezen pouze při použití v ČR. Podle evropských pravidel, která upravují politiku přiměřeného využívání u tarifů bez datového limitu pro rok 2019, platí, že poskytovatel musí v rámci roamingu zákazníkovi poskytnout objem dat, který se odvíjí od ceny balíčku.

Objem dat v GB poskytnutých v roamingu v ceně balíčku musí být alespoň dvakrát větší než hodnota získaná vydělením ceny uvedené ve smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming (4,50 € za 1 GB dat pro rok 2019). Cenu tarifu je pro výpočet zapotřebí přepočítat podle platného kurzu na €.

Tento požadavek splňují všechny nabízené tarify. Konkrétní objemy dat v roamingu zahrnuté do ceny se ale u jednotlivých poskytovatelů i tarifů mohou lišit podle ceny služeb.

Další data nad rámec tohoto limitu mohou být zpoplatněna, resp. po dosažení limitu může dojít k přerušení poskytování služeb. Operátor je povinen zákazníkovi sdělit, jak velký objem dat mu v rámci roamingu poskytne.

ČTÚ v tomto směru doporučuje spotřebitelům, aby se před uzavřením smlouvy, případně před cestou do zahraničí, seznámili s objemem dat, který mají v roamingu k dispozici.

Příklad - SML s neomezenými daty - roaming EU

Pan Dvořák platí tuzemskému mobilnímu operátorovi měsíčně v přepočtu 50 € (bez DPH), což zahrnuje neomezené volání, textové zprávy a data.

Během dovolené v EU může tedy bez omezení volat a posílat SMS, a zároveň má k dispozici nejméně 22,2 GB dat [ 2 x (50 / 4,50) = 22,2 ].

Další články k tématům - ceny - operátor - roaming - smlouva - SMS - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. října 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad