logo Český telekomunikační úřad

Nevyžádané marketingové hovory

Zvýšené množství stížností spotřebitelů poukazuje na to, že byli vystaveni telefonickým obchodním nabídkám, přestože uvedli v účastnickém telefonním seznamu, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.

Bližším šetřením však ČTÚ v několika případech zjistil, že spotřebitelé neměli svá telefonní čísla uvedena ve veřejném účastnickém seznamu, což je jeden z předpokladů, které musejí být naplněny, aby ČTÚ mohl dané jednání kvalifikovat jako přestupek ve smyslu příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích.

Z pohledu tohoto zákona totiž nepostačuje, pokud spotřebitel sdělí volajícímu, že si již nepřeje být dále kontaktován za účelem marketingu.

Volající si sice vedou své vlastní seznamy, které ale nelze považovat za veřejný účastnický seznam ve smyslu zákona o elektronických komunikacích. Uvedení jen v seznamu konkrétního volajícího nezakládá tímto zákonem upravený zákaz kontaktování za účelem marketingu.

Bude-li spotřebitel kontaktovat pouze volajícího, který mu telefonicky činí nevyžádané obchodní nabídky, nejspíše vůči němu uplatní svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známějšího pod zkratkou GDPR.

Nařízení totiž vychází z toho, že každý svobodně rozhoduje, co s jeho osobními údaji bude.

O jaká práva se jedná:

Pokud spotřebitel chce, aby nadále nebyl vůbec telefonicky kontaktován s nevyžádanými obchodními nabídkami, měl by se obrátit na svého poskytovatele telefonních služeb a vůči němu vznést žádost o uvedení svého telefonního čísla (a dalších osobních údajů) s vyznačením zákazu marketingu do veřejného účastnického seznamu.

Poskytovatel pak zajistí předání těchto údajů subjektu, jenž takový seznam vydává. Tyto informace je obvykle možné uvést již při samotném uzavření smlouvy s poskytovatelem. Jakékoliv změny údajů zaznamenaných ve veřejném seznamu účastníků jsou vždy bezplatné.

Byť zákon o elektronických komunikacích neomezuje počet veřejných účastnických seznamů, nejčastěji se lze setkat s tím, který je provozován společností Conectart s.r.o., a je veřejně dostupný na webu Nonstop linky 1188.

Ne všichni poskytovatelé služeb však mají s provozovatelem tohoto seznamu uzavřenou smlouvu o předávání údajů o účastnících pro účely vedení veřejného seznamu - např. společnost Vodafone Czech Republic a.s.

V současné době parlament projednává novelu zákona o elektronických komunikacích. Pokud bude novela zákona schválena, tak se spotřebitelé brzy dočkají v této oblasti podstatné změny.

Nově bude požadován výslovný souhlas účastníka s tím, aby by mohl být kontaktován za účelem marketingu.

Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje.

To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží a další, kteří mají možnost volání svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů, a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem.

Důvodem takové změny je, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky - e-mail či SMS.

Telefonní hovor vyžaduje bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého vlastního rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. července 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad