logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

Zástupci ČTÚ komunikují průběžně s podnikateli ze sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb, kteří zajišťují prvky kritické infrastruktury státu. Jejich potřeby prostřednictvím MPO přenášejí na úroveň Ústředního krizového štábu, a naopak je průběžně informují o jeho závěrech.

"Vážíme si především práce výkonných pracovníků v terénu, ať už zaměstnanců České pošty nebo techniků operátorů, kteří se i v nepříznivých podmínkách snaží zajistit svým zákazníkům v maximálním možném rozsahu a kvalitě dostupnost svých služeb. Jsme průběžně informováni o situaci a obtížích, se kterými se podnikatelé na trhu musí vyrovnat, víme o přijímaných opatřeních a snažíme se jim v nich pomoci," říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Český telekomunikační úřad také podpořil záměr mobilních operátorů umožnit svým zákazníkům bezplatný přístup k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19.

V této souvislosti ČTÚ uvítal i společně přijaté sdělení sdružení evropských regulátorů BEREC a Evropské komise k problematice aplikace Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o opatřeních pro přístup k otevřenému internetu v aktuálních krizových podmínkách.

Společné prohlášení BEREC a Evropské komise

BEREC a EK uveřejnili prohlášení s ohledem na možné budoucí problémy s kapacitou sítí. Jelikož opatření omezující setkávání lidí v sobě nesou také zvýšené nároky na objemy aktivit realizovaných přes internet, jako je online vyučování nebo práce z domova, vzrostla poptávka po kapacitě připojení a přenosů.

Jakkoliv zvýšená potřeba datových přenosů zatím nevedla k obecnému přetížení sítí, nároky na datový provoz stále rostou.

Dle prohlášení, telekomunikační operátoři, poskytovatelé obsahu a aplikací a koncoví uživatelé mohou přispět k bezproblémovému fungování internetu během tohoto období krize.

Proto, EK a BEREC vyzývají občany, aby internet využívali zodpovědně, zejména aby využívali taková nastavení jejich zařízení, která snižují nároky na spotřebu dat; dále vyzývají poskytovatele obsahu a aplikací, aby spolupracovali s telekomunikačními operátory a zvážili dočasnou úpravu pro propustnost přenosů videa.

BEREC a EK nicméně potvrdili, že jsou připraveny nadále hájit dodržování Nařízení o síťové neutralitě (EU) 2015/2120, které v principu zakazuje operátorům blokovat, zpomalovat nebo upřednostňovat určitý provoz v síti v jiných než pouze výjimečných a odůvodněných případech.

Podle zmíněného nařízení mohou být taková opatření učiněna i pro případ hrozícího přetížení sítě a ke zmírnění dopadů výjimečného a dočasného přetížení sítě, a to vždy za podmínky, že v rámci jedné kategorie služeb je provoz řízen stejně.

To platí i v současné situaci, kdy se operátoři mohou opřít o tuto výjimku, pokud budou jimi uplatněná opatření nezbytná pro řešení či odvrácení přetížení sítě a budou uplatněna pouze po dobu nezbytně nutnou.

Prohlášení shrnuje, co je potřeba dělat v případě (hrozícího) přetížení sítě. Jelikož jde o výjimku z Nařízení, musí být možnost opatření pro řízení provozu vykládána restriktivně.

Operátoři by proto měli zvážit:

BEREC a EK budou aktuální situaci průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 25. března 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad