logo Český telekomunikační úřad

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

ČTÚ se pravidelně setkává se stížnostmi spotřebitelů na to, že byli telefonicky kontaktováni svými poskytovateli služeb elektronických komunikací s nabídkou výhodnějších podmínek pro využívání služeb, která pak ale není dodržena.

Po vzájemné dohodě jim pak bylo dodáno písemné potvrzení změněné smlouvy, které se od předchozí dohody někdy i podstatně liší. Případně se spotřebitelé dozvěděli o nastavení odlišném od původní dohody až z následného vyúčtování.

Obecně lze konstatovat, že smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací lze uzavřít nebo změnit i pomocí prostředků komunikace na dálku, například po telefonu, s využitím internetu apod.

Na takové smlouvy se pak vztahují přísnější požadavky především v souvislosti s plněním informační povinnosti ze strany podnikatele, a to zejména pokud jde o možnost spotřebitele odstoupit od takto uzavřené smlouvy nebo od sjednané změny.

Dle zákona o elektronických komunikacích se pak ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb elektronických komunikací odvíjí počátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy právě od poskytnutí informací o smlouvě spotřebiteli písemně, ať už v elektronické nebo listinné formě.

Z důvodu možnosti překontrolování dohodnutých náležitostí smlouvy ze strany spotřebitele začíná běžet 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy či od její změny dnem následujícím po dni předání písemných informací o smlouvě či její změně.

Pokud navíc podnikatel neinformuje spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, pak se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dnů (ode dne počátku lhůty). V případě dodatečného informování o možnosti odstoupit od smlouvy začíná 14denní lhůta běžet ode dne dodatečného informování o tomto právu.

Samotné nedodání písemného potvrzení o uzavřené/změněné smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, může být správním deliktem podle § 118 odst. 14 písm. ac) zákona o elektronických komunikacích, za který hrozí sankce až do výše 10000000 Kč.

ČTÚ se rozhodl s ohledem na nárůst počtu stížností provést v mezích své působnosti kontrolu a prověřit, zda vybraní poskytovatelé služeb elektronických komunikací plní svou zákonnou informační povinnost podle § 63 odst. 9 ZEK u smluv uzavřených/změněných tzv. na dálku.

Kontrola dosud není skončena, o jejím výsledku budeme informovat.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. března 2017 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System