logo Český telekomunikační úřad

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

ČTÚ se pravidelně setkává se stížnostmi spotřebitelů na to, že byli telefonicky kontaktováni svými poskytovateli služeb elektronických komunikací s nabídkou výhodnějších podmínek pro využívání služeb, která pak ale není dodržena.

Po vzájemné dohodě jim pak bylo dodáno písemné potvrzení změněné smlouvy, které se od předchozí dohody někdy i podstatně liší. Případně se spotřebitelé dozvěděli o nastavení odlišném od původní dohody až z následného vyúčtování.

Obecně lze konstatovat, že smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací lze uzavřít nebo změnit i pomocí prostředků komunikace na dálku, například po telefonu, s využitím internetu apod.

Na takové smlouvy se pak vztahují přísnější požadavky především v souvislosti s plněním informační povinnosti ze strany podnikatele, a to zejména pokud jde o možnost spotřebitele odstoupit od takto uzavřené smlouvy nebo od sjednané změny.

Dle zákona o elektronických komunikacích se pak ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb elektronických komunikací odvíjí počátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy právě od poskytnutí informací o smlouvě spotřebiteli písemně, ať už v elektronické nebo listinné formě.

Z důvodu možnosti překontrolování dohodnutých náležitostí smlouvy ze strany spotřebitele začíná běžet 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy či od její změny dnem následujícím po dni předání písemných informací o smlouvě či její změně.

Pokud navíc podnikatel neinformuje spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, pak se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dnů (ode dne počátku lhůty). V případě dodatečného informování o možnosti odstoupit od smlouvy začíná 14denní lhůta běžet ode dne dodatečného informování o tomto právu.

Samotné nedodání písemného potvrzení o uzavřené/změněné smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, může být správním deliktem podle § 118 odst. 14 písm. ac) zákona o elektronických komunikacích, za který hrozí sankce až do výše 10000000 Kč.

ČTÚ se rozhodl s ohledem na nárůst počtu stížností provést v mezích své působnosti kontrolu a prověřit, zda vybraní poskytovatelé služeb elektronických komunikací plní svou zákonnou informační povinnost podle § 63 odst. 9 ZEK u smluv uzavřených/změněných tzv. na dálku.

Kontrola dosud není skončena, o jejím výsledku budeme informovat.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. března 2017 - úterý

Další články Český telekomunikační úřad

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik