logo Český telekomunikační úřad

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýhodnou smlouvu

Dojde-li platně k uzavření smluvního vztahu mezi operátorem a jeho zákazníkem, tento dvoustranný právní úkon, resp. uzavřenou smlouvu nelze zrušit jednostranným právním úkonem (stornováním) ze strany operátora. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti O2 Czech Republic a.s. s jejím zákazníkem.

Ten se v námitkovém řízení proti vyřízení reklamace domáhal toho, aby O2 byla stanovena povinnost zřídit služby sjednané uzavřenou smlouvou. Ta byla oběma smluvními stranami podepsána dne 4.9. 2014 a toho dne se stala platnou a účinnou.

Zákazník dne 20.10. 2014 operátora vyzval ke splnění smluvní povinnosti a neprodlenému zřízení objednané služby. Na tuto výzvu následně O2 reagovalo dopisem, ve kterém zákazníkovi sdělilo, že objednávka na zřízení služby byla stornována a služby nebyly poskytnuty z důvodu evidované pohledávky za klientem z roku 2009.

Teprve v rámci podaného rozkladu O2 přišlo s dalším tvrzením, že v nemovitosti zákazníka není zřízen koncový bod pevné sítě a pro zřízení předmětné služby je v důsledku toho třeba investiční akce, jejíž předběžné náklady operátor odhadnul na cca 79 tisíc korun.

V případě prvé námitky O2 dospěl ČTÚ k závěru, že operátor ve smyslu čl. 2.9 svých obchodních podmínek nesdělil zákazníkovi nejpozději do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy důvody jejího odmítnutí. Ani ke druhé námitce týkající se dalších investičních nákladů nebylo možné vzhledem ke koncentraci řízení přihlédnout.

Operátor porušil svou povinnost, k níž se v předmětné smlouvě zavázal. ČTÚ v rozhodnutí společnosti O2 uložil povinnost klientovi objednané služby zřídit a začít poskytovat.

ŠTÍTKY - operátor - smlouva - spor

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. října 2015 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Konference Banking Forum 2018