logo Český telekomunikační úřad

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

ČTÚ zaznamenal existenci webů, na kterých jsou nabízeny mobilní tarify za mimořádně výhodných podmínek. Nabídka zahrnuje nápadně výhodnější cenu nebo vstřícnější nastavení jednotlivých služeb v balíčku.

Webové stránky ale neobsahují žádný návrh smlouvy, žádnou informaci o tom, kdo by měl být poskytovatelem služeb elektronických komunikací, a kromě telefonního čísla zpravidla neuvádějí ani kontakt na provozovatele webu.

Spotřebitel je zpravidla vyzýván k tomu, aby zavolal na zveřejněné telefonní číslo, případně aby sám poskytl své telefonní číslo, pokud chce zvýhodněné nabídky využít.

ČTÚ v těchto případech zjistil, že za nabídkou zpravidla stojí subjekt, který sám není poskytovatelem služeb elektronických komunikací (a ani neindikuje, že by sám byl jen prostředníkem, přeprodejcem, zpostředkovatelem či marketingovým partnerem jiného poskytovatele služeb el. komunikací).

V této souvislosti je nutné uvést, že každý podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zpřístupnit na každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh smlouvy se všemi zákonnými náležitostmi. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta dle zákona o elektronických komunikací.

Zároveň je každý, kdo hodlá podnikat jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, povinen oznámit zahájení své činnosti ČTÚ. Nesplnění této povinnosti je rovněž přestupkem dle zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ doporučuje spotřebitelům, aby v případě, že na internetu narazí na nabídku služeb elektronických komunikací, ze které není patrno, kdo je poskytovatelem služby, ani za jakých konkrétních podmínek by měly být služby poskytovány, byli velmi obezřetní.

Pro případ, že by přesto hodlali kontaktovat provozovatele webu, nebo mu poskytnout své kontaktní údaje, by měli vždy vyžadovat poskytnutí kompletního návrhu smlouvy a sdělení, kdo je skutečným poskytovatelem služby.

V opačném případě se vystavují riziku, že jim nemusí být zaručena všechna práva, která jim dle zákona o elektronických komunikacích, případně dle zákona o ochraně spotřebitele náleží.

Další články k tématům - marketing - přestupek - riziko - smlouvy - tarif - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. září 2018 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
vozy a nákladní do 3,5 tuny. Technické a evidenční, registrační kontroly i emise.
účetnictví - kvalitní služby v těchto oblastech firmám i v Aj, Nj a Rj. Zkuste
Profesionální programové vybavení nejen pro účetní firmy a daňové poradce.