logo Český telekomunikační úřad

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

ČTÚ zaznamenal existenci webů, na kterých jsou nabízeny mobilní tarify za mimořádně výhodných podmínek. Nabídka zahrnuje nápadně výhodnější cenu nebo vstřícnější nastavení jednotlivých služeb v balíčku.

Webové stránky ale neobsahují žádný návrh smlouvy, žádnou informaci o tom, kdo by měl být poskytovatelem služeb elektronických komunikací, a kromě telefonního čísla zpravidla neuvádějí ani kontakt na provozovatele webu.

Spotřebitel je zpravidla vyzýván k tomu, aby zavolal na zveřejněné telefonní číslo, případně aby sám poskytl své telefonní číslo, pokud chce zvýhodněné nabídky využít.

ČTÚ v těchto případech zjistil, že za nabídkou zpravidla stojí subjekt, který sám není poskytovatelem služeb elektronických komunikací (a ani neindikuje, že by sám byl jen prostředníkem, přeprodejcem, zpostředkovatelem či marketingovým partnerem jiného poskytovatele služeb el. komunikací).

V této souvislosti je nutné uvést, že každý podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zpřístupnit na každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh smlouvy se všemi zákonnými náležitostmi. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta dle zákona o elektronických komunikací.

Zároveň je každý, kdo hodlá podnikat jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, povinen oznámit zahájení své činnosti ČTÚ. Nesplnění této povinnosti je rovněž přestupkem dle zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ doporučuje spotřebitelům, aby v případě, že na internetu narazí na nabídku služeb elektronických komunikací, ze které není patrno, kdo je poskytovatelem služby, ani za jakých konkrétních podmínek by měly být služby poskytovány, byli velmi obezřetní.

Pro případ, že by přesto hodlali kontaktovat provozovatele webu, nebo mu poskytnout své kontaktní údaje, by měli vždy vyžadovat poskytnutí kompletního návrhu smlouvy a sdělení, kdo je skutečným poskytovatelem služby.

V opačném případě se vystavují riziku, že jim nemusí být zaručena všechna práva, která jim dle zákona o elektronických komunikacích, případně dle zákona o ochraně spotřebitele náleží.

Další články k tématům - marketing - přestupek - riziko - smlouvy - tarif - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. září 2018 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad