logo Český telekomunikační úřad

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

ČTÚ zaznamenává dlouhodobě řadu stížností spotřebitelů na nekalé praktiky obchodních zástupců operátorů při podomním prodeji služeb. Podomní prodejci při tomto typu prodeje používají nejrůznější tvrzení, kterými chtějí spotřebitele zmást.

Podomní prodejci používají zpravidla agresivní nebo přátelský přístup a podpis nové smlouvy prezentují jako povinnost, kterou musí spotřebitel splnit, aby nadále mohl využívat služby svého stávajícího operátora.

Podomní prodejci např. tvrdí, že:

V případě přátelského přístupu se chovají zdvořile, svým zjevem i mluvou navodí příjemnou atmosféru, pravdivě sice představí operátora, jehož jménem vystupují, ale podávají přitom neúplné či nepravdivé informace o nabízených službách, nebo nakonec nechají spotřebiteli aktivovat zcela jinou službu, než o které se spotřebitelem jednali.

Důsledky takto nekale uzavřených smluv mohou být zvláště pro ekonomicky slabší skupiny obyvatel finančně zničující. Spotřebitelé totiž často musí po uzavření nové, naoko výhodné smlouvy platit za tytéž služby dvakrát, a to na základě stále platné původní smlouvy u "svého" operátora, ale zároveň i u "nového" operátora na základě smlouvy, ke které je nalákal podomní prodejce. Není výjimkou, že v naprosté většině případů platí v případě nové smlouvy více, než v případě původní smlouvy a navíc za služby, které vůbec nevyužívají.

Podomní prodej představuje riziko zvláště pro osaměle žijící seniory či nezletilé osoby, což jsou skupiny zvláště zranitelné a náchylné k nekalé manipulaci. Na tyto případy pamatuje i např. § 4 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podomní prodej zboží i služeb je jeden z legitimních způsobů prodeje, ale prodejce při něm musí dodržet všechny zákonné požadavky a poskytnout spotřebiteli dostatečné množství informací o nabízených službách a jejich podmínkách.

Spotřebitelé musí zcela svobodně zvážit - a ČTÚ to doporučuje - zda není v případě zajímavé nabídky vhodnější navštívit značkovou prodejnu příslušného operátora, než riskovat podpis smlouvy u podomního prodejce.

V případě podomního prodeje by spotřebitel měl vždy vyžadovat:

V případě jakýchkoli pochybností ČTÚ doporučuje obrátit se neprodleně na zákaznickou linku poskytovatele služeb, za kterého obchodní zástupce vystupuje a ověřit, zdali jsou informace sdělované obchodním zástupcem pravdivé.

Pro spotřebitele je v případě sporu o předmět a podmínky smlouvy uzavřené s podomním prodejcem prakticky nemožné prokázat, jaké podmínky mu obchodní zástupce během své návštěvy nabídl.

ČTÚ proto doporučuje, aby smlouva s podomními prodejci byla sjednávána jen v přítomnosti příbuzných, přátel nebo sousedů. Ti tak mohou dosvědčit, za jakých podmínek smlouvu spotřebitel uzavřel. Případně mohou spotřebitelé požadovat po obchodním zástupci, aby se dostavil jindy, v době, kdy v domácnosti bude ještě někdo další. Pokud půjde o poctivého obchodního zástupce, bude s takovým požadavkem souhlasit.

Nepoctivý obchodní zástupce zpravidla:

ČTÚ zdůrazňuje obecně platné doporučení, aby si spotřebitel před samotným uzavřením smlouvy důkladně prostudoval dokumenty, které jsou mu obchodním zástupcem předkládány k podpisu a vždy požadoval originál podepsané smlouvy včetně všech souvisejících dokumentů, jako jsou všeobecné obchodní podmínky, provozní podmínky, ceník a podobně.

V žádném případě by spotřebitel neměl přistoupit na možnost, že mu kopii podepsané smlouvy podomní prodejce zašle následně poštou či ji doručí při další návštěvě. Po odchodu obchodního zástupce z bytu musí mít spotřebitel smlouvu k dispozici!

V případě uzavření smlouvy u spotřebitele doma (podle zákona "mimo prostory obvyklé v podnikání" operátora) má spotřebitel zákonné právo od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření odstoupit, a to bez sankce. Operátoři většinou požadují toto odstoupení písemně.

Operátor je také povinen při uzavírání smlouvy poučit spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě a rovněž tak je povinen spotřebiteli sdělit, jakým konkrétním postupem od smlouvy odstoupit. Při porušení této povinnosti operátorem má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

ČTÚ, především na základě praktických poznatků a informací obsažených ve stížnostech spotřebitelů, doporučuje rodinným příslušníkům starších a osaměle žijících spotřebitelů, aby v pravidelných intervalech věnovali zvýšenou pozornost tomu, zdali jejich příbuzný neuzavřel pro něj nevýhodnou smlouvu, aby bylo možné od této smlouvy v zákonné lhůtě odstoupit.

V případě jakýchkoli pochybností se pak spotřebitelé samozřejmě mohou kdykoli obrátit s dotazem přímo na ČTÚ, a to nejlépe na oblastní odbor dle místa svého bydliště.

Další články k tématům - operátor - smlouva - telefon - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. srpna 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad