logo Český telekomunikační úřad

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

Norma vedle opatření pro snazší změnu operátora upravuje i přechod bezplatného terestrického vysílání DVB-T na inovovaný standard DVB-T2. V souvislosti s informacemi, které se na veřejnosti objevují s cílem zpochybnit přijetí novely, považuje ČTÚ za nutné uvést na pravou míru zavádějící tvrzení některých skupin.

Standard DVB-T2 je úspornější ke kmitočtovému spektru a umožní divákům i nadále přijímat televizní vysílání přirozeným, nejekonomičtějším a nejpoužívanějším způsobem.

Česko má za sebou úspěšný přechod z analogového na digitální zemské televizní vysílání. Proces, který skončil v roce 2011, přinesl i očekávanou úsporu kmitočtového spektra. Jeho část v rozsahu 790 - 862 MHz byla použita  pro budování mobilních vysokorychlostních sítí, díky kterým (a díky stanovení povinných rozvojových podmínek) má nyní Česká republika pokrytí kvalitními 4G sítěmi na úrovni 98% obyvatel.

O uvolnění další části spektra do roku 2020 rozhodla Světová telekomunikační unie a následně i Evropská unie. Tzv. druhá digitální dividenda má zajistit, že část kmitočtů, nyní využívaných pro televizní vysílání, bude do roku 2020 uvolněna pro rychlý mobilní internet.

Česká republika tak bude mít v dohledné době možnost opět při aukci spektra stanovit podmínky zaručující, že občané a firmy využijí uvolněné pásmo prostřednictvím moderní rychlé sítě.

Stát však musí současně zajistit, že zemské televizní vysílání nebude druhou digitální dividendou ohroženo. Tento způsob bezplatného příjmu digitální televize přitom využívá 60% domácností.

Vysoká obliba terestrické platformy je dána především téměř celoplošným pokrytím signálem, možností příjmu na pevnou anténu, ale v omezené míře i v rámci pohyblivého nebo mobilního příjmu, možností nabídnout regionální a lokální obsah a v neposlední řadě i technickou a ekonomickou dostupností pro diváka.

Přechod na standard DVB-T2 a jeho nastavení se řeší již od roku 2013, kdy vláda přijala strategii Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice, na níž navázala v roce 2015 vládou přijatá Strategie správy spektra a konečně v roce 2016 rovněž Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Přechod na nový standard bude spojen s náklady na straně spotřebitele - diváka v řádech sto až tisícikorun, vyvolanými nutností pořídit nový televizor nebo set-top-box.

Domácnosti tím však získají příjem televizních kanálů bez nutnosti pravidelně hradit měsíční poplatky, jako je tomu v případě ostatních platforem.

Další články k tématům - anténa - dividenda - DVB-T - televize - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. května 2017 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Trápí vás kvasinková infekce? Co vám může pomoci?
Účetním firmám umožňuje vést mzdy neomezenému počtu zaměstnanců a firem.
Vyzkoušejte si kompletní ochranu až 3 počítačů a 3 mobilů!