logo Český telekomunikační úřad

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

ČTÚ oba mobilní operátory již podruhé vyzývá ke snížení velkoobchodních cen v referenčních nabídkách, které vyplývá z přijatých závazků z aukce kmitočtů. Virtuálním operátorům tak brání nabízet LTE datové služby za přijatelné ceny.

První výzvu z února 2016 vyslyšel pouze operátor T-Mobile. Společnosti Vodafone a O2 cenu dostatečně nesnížily a za neuposlechnutí výzvy jim byla ve správním řízení udělena pokuta v maximální možné výši 2 mil. Kč. Podle podmínek aukce kmitočtů musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání stejně efektivním virtuálním operátorům.

V současné době by se tak cena měla dostat na úroveň 0,10 - 0,15 Kč za 1 MB dat u mobilních služeb a cca 0,01 Kč za 1 MB dat u služeb fixního LTE.

Aktuálně nabízí O2 cenu za 1 MB dat ve výši 0,43 Kč a společnost Vodafone cenu v rozpětí od 0,29-0,51 Kč za 1 MB, a to v závislosti na objemu odebíraných mobilních služeb. Samostatnou cenu pro fixní LTE operátoři dosud nenabízí.

Přijaté opatření cílí na posílení konkurence na maloobchodních trzích služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních sítí a má umožnit virtuálním operátorům nabízet plnohodnotné služby na sítích LTE svým zákazníkům.

Ke splnění výzvy byla operátorům poskytnuta přiměřená lhůta 1 měsíce. V případě, že by ani napodruhé výzvě nevyhověli, může ČTÚ sáhnout až k zahájení správního řízení o odebrání přídělu rádiových kmitočtů k provozování sítí LTE pro porušení podmínek aukce.

O první výzvě operátorům T-Mobile, O2 a Vodafone

Rada ČTÚ se na svém březnovém seznámila se stavem plnění závazků z aukce kmitočtů umožnit ziskové podnikání na podřazeném trhu stejně efektivním operátorům. Úřad poté, co zjistil, že držitelé přídělů neplní tento závazek z aukce, v únoru vyzval všechny tři mobilní síťové operátory ve lhůtě do jednoho měsíce k úpravě cen v referenčních nabídkách přístupu k síti LTE.

Tento požadavek ČTÚ zcela splnila jako jediná společnost T-Mobile, když 11. 3. 2016 zveřejnila upravenou referenční nabídku, v níž v souladu s výzvou snížila cenu za 1 MB na 0,32 Kč.

Zbývající mobilní operátoři požadavky k nápravě obsažené ve výzvě nesplnili. K částečné úpravě nabídky sice přistoupila i společnost Vodafone, která snížila cenu za 1 MB na 0,29 Kč, ale tuto cenu nabízí operátorům až od dosažení počtu 250 tisíc aktivních SIM karet.

Společnost O2 svou referenční nabídku žádným způsobem neupravila. Obě společnosti současně uplatnily proti zaslané výzvě opravné prostředky.

S ohledem na to, že Vodafone a O2 neuposlechly výzvy ČTÚ podle § 114 zákona o elektronických komunikacích a neupravily své referenční nabídky tak, aby zajistily stejně efektivním a přiměřeně velkým virtuálním operátorům ziskové podnikání na maloobchodním trhu, přistoupí ČTÚ k uplatnění zákonných možností k zajištění nápravy.

V prvním kroku úřad zahájil správní řízení o uložení pokuty za správní delikt. Podle zákona může pokuta dosáhnout výše 2 miliony korun.

Rada ČTÚ - březen 2016

ŠTÍTKY - aukce - LTE - operátor - pokuta - SIM - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. ledna 2017 - pátek

Další články Český telekomunikační úřad

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýhodnou smlouvu

Mobilní broadband LTE ruší televizní signál DVB-T jen vyjímečně

Kontroly a pokuty v rámci otevřených dat ČTÚ

Pokuta 1000000 Kč pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Otevřená data ČTÚ interaktivní mapy využití rádiového spektra

Trh mobilní hlasové originace neprošel testem tří kritérií

T-DAB+ rozhlasové vysílání s podporou ČTÚ

Strategie správy rádiového spektra je schválena

Správní řízení ČTÚ zrychluje napojení IS úřadu na základní registry

Pokuta 1000000 Kč pro Vodafone za dokupování dat

I živnostník může uzavřít účastnickou smlouvu jako spotřebitel

Virtuální operátor Adagio Mobile omezil své služby

ČTÚ propojil své informační systémy se základními registry

ČTÚ testuje propojení svých informačních systémů se základními registry

ČTÚ přijímá připomínky k návrhu aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou