share itpoint.cz

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

ČTÚ oba mobilní operátory již podruhé vyzývá ke snížení velkoobchodních cen v referenčních nabídkách, které vyplývá z přijatých závazků z aukce kmitočtů. Virtuálním operátorům tak brání nabízet LTE datové služby za přijatelné ceny.

První výzvu z února 2016 vyslyšel pouze operátor T-Mobile. Společnosti Vodafone a O2 cenu dostatečně nesnížily a za neuposlechnutí výzvy jim byla ve správním řízení udělena pokuta v maximální možné výši 2 mil. Kč. Podle podmínek aukce kmitočtů musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání stejně efektivním virtuálním operátorům.

V současné době by se tak cena měla dostat na úroveň 0,10 - 0,15 Kč za 1 MB dat u mobilních služeb a cca 0,01 Kč za 1 MB dat u služeb fixního LTE.

Aktuálně nabízí O2 cenu za 1 MB dat ve výši 0,43 Kč a společnost Vodafone cenu v rozpětí od 0,29-0,51 Kč za 1 MB, a to v závislosti na objemu odebíraných mobilních služeb. Samostatnou cenu pro fixní LTE operátoři dosud nenabízí.

Přijaté opatření cílí na posílení konkurence na maloobchodních trzích služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních sítí a má umožnit virtuálním operátorům nabízet plnohodnotné služby na sítích LTE svým zákazníkům.

Ke splnění výzvy byla operátorům poskytnuta přiměřená lhůta 1 měsíce. V případě, že by ani napodruhé výzvě nevyhověli, může ČTÚ sáhnout až k zahájení správního řízení o odebrání přídělu rádiových kmitočtů k provozování sítí LTE pro porušení podmínek aukce.

O první výzvě operátorům T-Mobile, O2 a Vodafone

Rada ČTÚ se na svém březnovém seznámila se stavem plnění závazků z aukce kmitočtů umožnit ziskové podnikání na podřazeném trhu stejně efektivním operátorům. Úřad poté, co zjistil, že držitelé přídělů neplní tento závazek z aukce, v únoru vyzval všechny tři mobilní síťové operátory ve lhůtě do jednoho měsíce k úpravě cen v referenčních nabídkách přístupu k síti LTE.

Tento požadavek ČTÚ zcela splnila jako jediná společnost T-Mobile, když 11. 3. 2016 zveřejnila upravenou referenční nabídku, v níž v souladu s výzvou snížila cenu za 1 MB na 0,32 Kč.

Zbývající mobilní operátoři požadavky k nápravě obsažené ve výzvě nesplnili. K částečné úpravě nabídky sice přistoupila i společnost Vodafone, která snížila cenu za 1 MB na 0,29 Kč, ale tuto cenu nabízí operátorům až od dosažení počtu 250 tisíc aktivních SIM karet.

Společnost O2 svou referenční nabídku žádným způsobem neupravila. Obě společnosti současně uplatnily proti zaslané výzvě opravné prostředky.

S ohledem na to, že Vodafone a O2 neuposlechly výzvy ČTÚ podle § 114 zákona o elektronických komunikacích a neupravily své referenční nabídky tak, aby zajistily stejně efektivním a přiměřeně velkým virtuálním operátorům ziskové podnikání na maloobchodním trhu, přistoupí ČTÚ k uplatnění zákonných možností k zajištění nápravy.

V prvním kroku úřad zahájil správní řízení o uložení pokuty za správní delikt. Podle zákona může pokuta dosáhnout výše 2 miliony korun.

Rada ČTÚ - březen 2016

ŠTÍTKY - aukce - LTE - operátor - pokuta - SIM - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. ledna 2017 - pátek, čteno 780x

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Další články Český telekomunikační úřad

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji apl...

Žádostí o provozní a lokalizační údaje o...

Ne všechna volání z ciziny jsou roaminge...

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti oper...

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elek...

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro...

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o ...

Výsledky měření pokrytí signálem mobilní...

Přenositelnost telefonních čísel - jak b...

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě ...

Měření kvality připojení k internetu pře...

Měření pokrytí signálem mobilních sítí ž...

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příleži...

Provozní a lokalizační údaje operátorů z...

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz bud...

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 20...

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s ...

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o ...

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro roz...

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve spo...

Mezinárodní roaming a síťová neutralita ...

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů...

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřeh...

Férové a neférové praktiky telekomunikač...

Vodafone porušil zákaz agresivních obcho...

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýho...