logo Český telekomunikační úřad

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Pokud se spotřebitel rozhodne změnit poskytovatele služeb elektronických komunikací, je mu nově od 1. 4. 2020 u předplacených služeb vracen nespotřebovaný kredit. Musí o něj však požádat do 30 dnů od ukončení smlouvy, a v určitých případech počítat s poplatkem.

Novela zákona o elektronických komunikacích řeší mimo jiné jedno z nejpalčivějších spotřebitelských témat, a to otázku navrácení nespotřebovaného kreditu, chce-li uživatel předplacených služeb přejít k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací.

Doposud nebylo navrácení zbylé částky nikterak legislativně upraveno, bylo tedy zcela na jednotlivých operátorech, jakým způsobem, a zda vůbec, umožní navrácení nespotřebovaného kreditu.

V praxi tak často docházelo k situaci, kdy zákazníkům po ukončení smluvního vztahu nebylo umožněno nadále disponovat se zůstatkem, jenž jim bez náhrady propadl.

S účinností od 1. 4. 2020 mohou spotřebitelé, kteří mění poskytovatele služeb elektronických komunikací, získat zpět nespotřebovaný kredit, avšak je třeba upozornit, že k vrácení nedochází automaticky s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli.

Spotřebitelé musí o jeho navrácení požádat opouštěného poskytovatele, a to maximálně do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy. ČTÚ rovněž upozorňuje, že vrácení nespotřebovaného kreditu může být zpoplatněno, ovšem pouze za předpokladu, že tak bylo ujednáno ve smluvních podmínkách.

Pokud jde o výši zmíněného poplatku, zákon o elektronických komunikacích nestanovil jednotnou částku či nelimitoval výši této úhrady, avšak vymezil podmínku, že daný poplatek musí odpovídat nákladům, které poskytovatelé prokazatelně vynaložili v souvislosti s navrácením nespotřebovaného kreditu.

ČTÚ v současné době prověřuje, zda výše poplatků účtovaných některými poskytovateli odpovídá zákonné úpravě, nicméně všichni tři největší operátoři po zahájení našeho šetření avizovali, že od účtování poplatku upouštějí.

Další články k tématům - kredit - legislativa - operátor - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. června 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad