logo Český telekomunikační úřad

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

S přihlédnutím k charakteru stížností za III. čtvrtletí ČTÚ uvádí, že právo účastníka/spotřebitele ponechat si své telefonní číslo nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, vyplývá přímo z § 34 zákona o elektronických komunikacích.

Každý poskytovatel služby elektronických komunikací, ať již síťový operátor, nebo tzv. virtuální operátor, má povinnost zajistit svým účastníkům možnost ponechat si své stávající telefonní číslo a přenést jej k jinému poskytovateli služby.

Ustanovení upravující podmínky přenosu telefonního čísla jsou podstatnou náležitostí každé účastnické smlouvy, tedy i smlouvy uzavírané mezi tzv. virtuálním operátorem a jeho zákazníky.

ČTÚ doporučuje každému účastníkovi, aby v případě, že chce tohoto svého práva využít, se nejprve řádně seznámil s konkrétními podmínkami, jak je má sjednány ve své stávající smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, a dle toho se řídil a postupoval, což je zejména důležité pro případy, kdy účastník nebude se službou přenesení čísla spokojen a bude ji reklamovat.

Dodržování zákonné povinnosti zajištění přenositelnosti čísel je v současné době i předmětem kontroly ČTÚ, která je prováděna u vybraných virtuálních operátorů, kteří přenos čísla musí zajistit za stejných podmínek a ve stejných lhůtách, jako kterýkoliv síťový operátor.

Kontrola se zaměřuje mimo jiné i na to, zda není překračována maximální výpovědní doba 10 dnů při požadavku na ukončení smlouvy z důvodů přenesení čísla k jinému poskytovateli služby elektronických komunikací.

I když kontrola není ještě ukončena, je možné konstatovat, že podmínky pro přenesení čísla mají ve svých smlouvách zapracovány všechny kontrolované subjekty.

O výsledcích kontrolní akce bude ČTÚ podrobněji informovat po jejím ukončení.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. listopadu 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma