logo Český telekomunikační úřad

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

S přihlédnutím k charakteru stížností za III. čtvrtletí ČTÚ uvádí, že právo účastníka/spotřebitele ponechat si své telefonní číslo nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, vyplývá přímo z § 34 zákona o elektronických komunikacích.

Každý poskytovatel služby elektronických komunikací, ať již síťový operátor, nebo tzv. virtuální operátor, má povinnost zajistit svým účastníkům možnost ponechat si své stávající telefonní číslo a přenést jej k jinému poskytovateli služby.

Ustanovení upravující podmínky přenosu telefonního čísla jsou podstatnou náležitostí každé účastnické smlouvy, tedy i smlouvy uzavírané mezi tzv. virtuálním operátorem a jeho zákazníky.

ČTÚ doporučuje každému účastníkovi, aby v případě, že chce tohoto svého práva využít, se nejprve řádně seznámil s konkrétními podmínkami, jak je má sjednány ve své stávající smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, a dle toho se řídil a postupoval, což je zejména důležité pro případy, kdy účastník nebude se službou přenesení čísla spokojen a bude ji reklamovat.

Dodržování zákonné povinnosti zajištění přenositelnosti čísel je v současné době i předmětem kontroly ČTÚ, která je prováděna u vybraných virtuálních operátorů, kteří přenos čísla musí zajistit za stejných podmínek a ve stejných lhůtách, jako kterýkoliv síťový operátor.

Kontrola se zaměřuje mimo jiné i na to, zda není překračována maximální výpovědní doba 10 dnů při požadavku na ukončení smlouvy z důvodů přenesení čísla k jinému poskytovateli služby elektronických komunikací.

I když kontrola není ještě ukončena, je možné konstatovat, že podmínky pro přenesení čísla mají ve svých smlouvách zapracovány všechny kontrolované subjekty.

O výsledcích kontrolní akce bude ČTÚ podrobněji informovat po jejím ukončení.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. listopadu 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad