logo Český telekomunikační úřad

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

S přihlédnutím k charakteru stížností za III. čtvrtletí ČTÚ uvádí, že právo účastníka/spotřebitele ponechat si své telefonní číslo nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, vyplývá přímo z § 34 zákona o elektronických komunikacích.

Každý poskytovatel služby elektronických komunikací, ať již síťový operátor, nebo tzv. virtuální operátor, má povinnost zajistit svým účastníkům možnost ponechat si své stávající telefonní číslo a přenést jej k jinému poskytovateli služby.

Ustanovení upravující podmínky přenosu telefonního čísla jsou podstatnou náležitostí každé účastnické smlouvy, tedy i smlouvy uzavírané mezi tzv. virtuálním operátorem a jeho zákazníky.

ČTÚ doporučuje každému účastníkovi, aby v případě, že chce tohoto svého práva využít, se nejprve řádně seznámil s konkrétními podmínkami, jak je má sjednány ve své stávající smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, a dle toho se řídil a postupoval, což je zejména důležité pro případy, kdy účastník nebude se službou přenesení čísla spokojen a bude ji reklamovat.

Dodržování zákonné povinnosti zajištění přenositelnosti čísel je v současné době i předmětem kontroly ČTÚ, která je prováděna u vybraných virtuálních operátorů, kteří přenos čísla musí zajistit za stejných podmínek a ve stejných lhůtách, jako kterýkoliv síťový operátor.

Kontrola se zaměřuje mimo jiné i na to, zda není překračována maximální výpovědní doba 10 dnů při požadavku na ukončení smlouvy z důvodů přenesení čísla k jinému poskytovateli služby elektronických komunikací.

I když kontrola není ještě ukončena, je možné konstatovat, že podmínky pro přenesení čísla mají ve svých smlouvách zapracovány všechny kontrolované subjekty.

O výsledcích kontrolní akce bude ČTÚ podrobněji informovat po jejím ukončení.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. listopadu 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad