logo Český telekomunikační úřad

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Úspěšným účastníkům po doplacení části ceny, která převýšila jimi složenou záruku, vydal ČTÚ 18. 1. 2021 rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů. Celková dosažená cena za všechny aukční bloky dosáhla 5,596 mld. Kč.

Výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz, realizované formou aukce, vyhrály společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G vyhlásil ČTÚ po opakované veřejné konzultaci návrhu podmínek dne 7. 8. 2020.

Po zhodnocení žádostí z hlediska podmínek stanovených v kapitole 9 Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ konstatoval, že žádosti všech žadatelů splnily stanovené podmínky.

Elektronická aukce byla zahájena 10. 11. 2020, kdy po ověření funkčnosti EAS (Elektronický aukční systém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) ČTÚ přistoupil k zahájení prvního aukčního kola

Aukce pokračovala v pracovních dnech až do 13. 11. 2020, kdy skončila ve 20. aukčním kole vyrovnáním nabídky s poptávkou v souladu s aukčním řádem.

Přihlášku podaly společnosti:

Vítězi se staly společnosti:

Protože ve stanovené lhůtě ČTÚ neobdržel dohodu všech vítězů aukce o rozdělení abstraktních aukčních bloků a obdržel pouze dohodu O2 Czech Republic a.s. s T-Mobile Czech Republic a.s. o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz, byly abstraktní aukční bloky přiřazeny k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů postupem podle aukčního řádu losem.

15. 12. 2020 provedl ČTÚ za účasti notáře, členů výběrové komise a zástupců žadatelů Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. losování.

V pásmu 700 MHz vylosovala jako první společnost Vodafone Czech Republic a.s. blok rádiových kmitočtů 723 - 733 a 778 - 788 MHz.

Z dohody o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz uzavřené mezi O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. pak vyplynulo, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. získá blok rádiových kmitočtů 713 - 723 a 768 - 778 MHz a O2 Czech Republic a.s. blok 703 - 713 a 758 - 768 MHz.

V pásmu 3400 - 3600 MHz proběhlo losování o bloky, jejichž přiřazení ke konkrétním kmitočtům nebylo pevně určeno aukčním řádem.

Jako první losovala společnost Vodafone Czech Republic a.s., která si vylosovala blok 3560 - 3580 MHz.

Jako druhý si vylosovala společnost O2 Czech Republic a.s. blok 3540 - 3560 MHz.

Zbývající blok 3580 - 3600 MHz tak byl přiřazen společnosti Nordic Telecom 5G a.s.

Po provedeném přiřazení kmitočtů ČTÚ vydal neúspěšným účastníkům aukce rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí a v návaznosti na nabytí právní moci těchto rozhodnutí jim pak Úřad vrátil složenou finanční záruku.

Přehled přidělených bloků kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 26. ledna 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad