logo Český telekomunikační úřad

Příjem zemské digitální televize

Po spuštění všech základních vysílačů zemské digitální televize (DVB-T) v ucelené oblasti Plzeň se ukazuje, že pro řadu posluchačů není přechod na příjem digitálního signálu jednoduchý ...

Pro digitální vysílání je charakteristické, že obraz začne při snížení úrovně nebo kvality přijímaného signálu kostičkovat nebo se zastaví (zamrzne) a projeví se krátkodobé výpadky zvuku. Při dalším snížení se obraz rozpadne a následně zcela zmizí. Protože mezní hodnota, při níž k výpadkům dojde, závisí rovněž na parametrech přijímacího zařízení, může se příjmová situace jednotlivých diváků lišit i v závislosti na použitém přijímacím zařízení.

Operátoři vysílacích sítí zaručují v pokrytých oblastech příjem digitálního signálu na venkovní anténu umístěnou na střeše budovy. Aktuální rozsah předpokládaného pokrytí je dostupný na internetových stránkách jednotlivých operátorů nebo Českého telekomunikačního úřadu.

Přitom je třeba zdůraznit, že po zprovoznění základních vysílačů v příslušné územní oblasti a vyhodnocení skutečného rozsahu pokrytí bude v nedostatečně pokrytých lokalitách pokračovat výstavba dalších doplňkových vysílačů (druhotné sítě vysílačů).

K vyloučení problémů při instalaci a nastavení antény, set-top-boxu a digitálního přijímače doporučuje ČTÚ dodržovat tyto zásady :

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 13. února 2009 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad