logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Český telekomunikační úřad zveřejnil podrobné vypořádání připomínek z veřejné konzultace týkající se podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy. Připomínky k podmínkám aukce podalo celkem 17 subjektů.

Obdržené připomínky se týkaly zejména podmínek, jimiž hodlá ČTÚ podpořit vstup nového mobilního operátora na trh, struktury nabídky kmitočtů, podmínek pro rychlý rozvoj nových sítí a nabídku služeb mobilního broadbandu a v neposlední řadě i možných interferencí (rušení) zemského digitálního televizního vysílání.

"ČTÚ při vypořádání připomínek vycházel z deklarovaných cílů aukce, jak je svým usnesením č. 450 ze dne 12.6. 2013 podpořila i vláda České republiky. Mezi hlavní cíle připravovaného výběrového řízení patří především podpora hospodářské soutěže, rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního broadbandu a zajištění efektivního využívání přidělených kmitočtů," připomíná v této souvislosti Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ.

Na přípravě vypořádání připomínek úřad spolupracoval s poradenskými společnostmi Grant Thornton Advisors a Pierstone. Východiska, o která opírá vypořádání připomínek, ČTÚ představil připomínkujícím subjektům na semináři, který se uskutečnil v pátek 21.6. 2013. Prezentace ze semináře jsou přílohou této zprávy.

Na základě zmíněných cílů aukce se ČTÚ rozhodl nevyhovět návrhům na zrušení vyhrazení dvou bloků o velikosti 2x10 MHz v pásmu 800 MHz pro nové zájemce o vstup na trh, stejně jako nevyhověl omezení možnosti stávajících operátorů soutěžit o ucelený blok o velikosti 2x 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz. Naopak akceptoval připomínky týkající se navrženého spektrálního limitu pro nabídky v pásmu 800 MHz a snížil ho tak, aby podpořil vznik nejméně tří 4G sítí.

ČTÚ v zájmu zvýšení motivace nových zájemců o vstup na trh ponechal v návrhu možnost využití služeb národního roamingu ve 2G a 3G sítích stávajících operátorů. Avšak rozhodl se zkrátit dobu jejich poskytování tak, aby byla přiměřená očekávanému rozvoji nových sítí. Úřad dále akceptoval některé z připomínek směřujících k úpravě aukčních pravidel při zachování principu potřebné anonymity a objektivity postupu této fáze výběrového řízení.

Úřad rovněž vyhověl návrhům na dílčí úpravy rozvojových kritérií s ohledem na skutečnost, že zde předpokládá dostatečný efekt soutěže mezi operátory, kteří získají kmitočty v připravovaném výběrovém řízení. V zájmu větší kontroly nad rozvojem nových sítí doplnil nový kontrolní termín.

Další články k tématům - 3G - 4G - aukce - broadband - operátor - roaming - seminář - soutěž - vláda - Jaromír Novák

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 27. června 2013 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad