logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Po roce a půl od účinnosti zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, vydal ČTÚ první rozhodnutí o návrhu na uzavření smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy.

Společnost provozovatele veřejné komunikační sítě (operátor) se ve sporu proti společenství vlastníků jednotek (SVJ) domáhala, aby ČTÚ uložil SVJ povinnost smlouvu o přístupu k této infrastruktuře uzavřít.

Aby mohl být návrh na rozhodnutí sporu úspěšný a mohla být uložena povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy s konkrétním obsahem, je třeba, aby návrh splňoval nejen obecné požadavky podle správního řádu, ale i náležitosti návrhu podle § 17 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí.

V řízení je tak třeba jednoznačně prokázat, že se jedná o vztah mezi oprávněnou a povinnou osobou, tedy že osoba, vůči níž návrh směřuje, je skutečně vlastníkem fyzické infrastruktury, k níž je požadován přístup, nebo osoba s právy na úrovni vlastníka, že uzavřením takové smlouvy bude naplněn záměr sledovaný zákonem o opatřeních ke snížení nákladů, tedy podpora budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a že uzavření smlouvy nebrání některá překážka předvídaná tímto zákonem.

Za takovou překážku je nutné považovat i situaci, kdy v předmětné fyzické infrastruktuře není dostatečná kapacita k umístění prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací.

Konečně je třeba upozornit, že řízení o rozhodnutí sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, resp. rozhodnutí v tomto řízení vydané, nemůže nahradit absenci oprávnění k využití cizí nemovitosti podle § 104 zákona o elektronických komunikacích - tím by došlo k obcházení zákona o elektronických komunikacích.

Pokud tedy vlastník příslušné nemovitosti neudělí operátorovi alespoň souhlas k umístění vnitřního komunikačního vedení do jeho stavby, nelze toto nahrazovat aplikací zákona o opatřeních ke snížení nákladů na výstavbu sítí.

V projednaném případě operátor zejména neprokázal, že jím označené SVJ je povinnou osobou, že je skutečně vlastníkem či správcem lišt či chrániček, dostatečně nespecifikoval infrastrukturu uvnitř budovy, ke které požadoval přístup, ani nedoložil řádný projekt a časový průběh jeho provedení.

Nadto bylo při místním šetření zjištěno, že kapacita existující fyzické infrastruktury v budově je vyčerpaná. Ze všech těchto důvodů ČTÚ nezbylo, než návrh v celém rozsahu zamítnout.

Další články k tématům - infrastruktura - operátor - smlouvy - SVJ - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. ledna 2019 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad