logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Po roce a půl od účinnosti zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, vydal ČTÚ první rozhodnutí o návrhu na uzavření smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy.

Společnost provozovatele veřejné komunikační sítě (operátor) se ve sporu proti společenství vlastníků jednotek (SVJ) domáhala, aby ČTÚ uložil SVJ povinnost smlouvu o přístupu k této infrastruktuře uzavřít.

Aby mohl být návrh na rozhodnutí sporu úspěšný a mohla být uložena povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy s konkrétním obsahem, je třeba, aby návrh splňoval nejen obecné požadavky podle správního řádu, ale i náležitosti návrhu podle § 17 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí.

V řízení je tak třeba jednoznačně prokázat, že se jedná o vztah mezi oprávněnou a povinnou osobou, tedy že osoba, vůči níž návrh směřuje, je skutečně vlastníkem fyzické infrastruktury, k níž je požadován přístup, nebo osoba s právy na úrovni vlastníka, že uzavřením takové smlouvy bude naplněn záměr sledovaný zákonem o opatřeních ke snížení nákladů, tedy podpora budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a že uzavření smlouvy nebrání některá překážka předvídaná tímto zákonem.

Za takovou překážku je nutné považovat i situaci, kdy v předmětné fyzické infrastruktuře není dostatečná kapacita k umístění prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací.

Konečně je třeba upozornit, že řízení o rozhodnutí sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, resp. rozhodnutí v tomto řízení vydané, nemůže nahradit absenci oprávnění k využití cizí nemovitosti podle § 104 zákona o elektronických komunikacích - tím by došlo k obcházení zákona o elektronických komunikacích.

Pokud tedy vlastník příslušné nemovitosti neudělí operátorovi alespoň souhlas k umístění vnitřního komunikačního vedení do jeho stavby, nelze toto nahrazovat aplikací zákona o opatřeních ke snížení nákladů na výstavbu sítí.

V projednaném případě operátor zejména neprokázal, že jím označené SVJ je povinnou osobou, že je skutečně vlastníkem či správcem lišt či chrániček, dostatečně nespecifikoval infrastrukturu uvnitř budovy, ke které požadoval přístup, ani nedoložil řádný projekt a časový průběh jeho provedení.

Nadto bylo při místním šetření zjištěno, že kapacita existující fyzické infrastruktury v budově je vyčerpaná. Ze všech těchto důvodů ČTÚ nezbylo, než návrh v celém rozsahu zamítnout.

Další články k tématům - infrastruktura - operátor - smlouvy - SVJ - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. ledna 2019 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad