logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Po roce a půl od účinnosti zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, vydal ČTÚ první rozhodnutí o návrhu na uzavření smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy.

Společnost provozovatele veřejné komunikační sítě (operátor) se ve sporu proti společenství vlastníků jednotek (SVJ) domáhala, aby ČTÚ uložil SVJ povinnost smlouvu o přístupu k této infrastruktuře uzavřít.

Aby mohl být návrh na rozhodnutí sporu úspěšný a mohla být uložena povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy s konkrétním obsahem, je třeba, aby návrh splňoval nejen obecné požadavky podle správního řádu, ale i náležitosti návrhu podle § 17 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí.

V řízení je tak třeba jednoznačně prokázat, že se jedná o vztah mezi oprávněnou a povinnou osobou, tedy že osoba, vůči níž návrh směřuje, je skutečně vlastníkem fyzické infrastruktury, k níž je požadován přístup, nebo osoba s právy na úrovni vlastníka, že uzavřením takové smlouvy bude naplněn záměr sledovaný zákonem o opatřeních ke snížení nákladů, tedy podpora budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a že uzavření smlouvy nebrání některá překážka předvídaná tímto zákonem.

Za takovou překážku je nutné považovat i situaci, kdy v předmětné fyzické infrastruktuře není dostatečná kapacita k umístění prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací.

Konečně je třeba upozornit, že řízení o rozhodnutí sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, resp. rozhodnutí v tomto řízení vydané, nemůže nahradit absenci oprávnění k využití cizí nemovitosti podle § 104 zákona o elektronických komunikacích - tím by došlo k obcházení zákona o elektronických komunikacích.

Pokud tedy vlastník příslušné nemovitosti neudělí operátorovi alespoň souhlas k umístění vnitřního komunikačního vedení do jeho stavby, nelze toto nahrazovat aplikací zákona o opatřeních ke snížení nákladů na výstavbu sítí.

V projednaném případě operátor zejména neprokázal, že jím označené SVJ je povinnou osobou, že je skutečně vlastníkem či správcem lišt či chrániček, dostatečně nespecifikoval infrastrukturu uvnitř budovy, ke které požadoval přístup, ani nedoložil řádný projekt a časový průběh jeho provedení.

Nadto bylo při místním šetření zjištěno, že kapacita existující fyzické infrastruktury v budově je vyčerpaná. Ze všech těchto důvodů ČTÚ nezbylo, než návrh v celém rozsahu zamítnout.

Další články k tématům - infrastruktura - operátor - smlouvy - SVJ - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. ledna 2019 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Ničí bolesti kloubů a revmatismus Šokující metoda pomůže i Vám
Bankéři nenávidí ten internetový trik Díky tomu se stali milionáři
Trápí vás chlamydie? Účinná pomoc pro vás!