logo Český telekomunikační úřad

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

ČTÚ v poslední době zaznamenává zvýšený počet stížností na postup obchodních zástupců společnosti Air Telecom, kteří se často vydávají nikoliv za zástupce Air Telecomu, ale za pracovníky původního poskytovatele služeb.

Obchodníci Air Telecomu pak pod záminkou kontroly nebo výměny zastaralých telefonních přístrojů nabízejí domácnostem, především z řad seniorů, k podpisu nové smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Přitom vystupují tak, aby navodili dojem, že se jedná pouze o změnu stávající služby a nikoliv o podpis nové smlouvy s jiným poskytovatelem.

V důsledku takového nekalého jednání pak musí poškození spotřebitelé hradit finanční závazky vyplývající jak ze smlouvy stávající, tak ze smlouvy nové, nekale uzavřené.

ČTÚ, s ohledem na výše uvedené podezření na klamavou obchodní praktiku ze strany obchodních zástupců společnosti Air Telecom, a. s., důrazně doporučuje spotřebitelům, budou-li navštíveni obchodním zástupcem jakékoli společnosti, požadovali prokázání jeho totožnosti a informaci, za jakého poskytovatele služeb vystupuje. V případě jakýchkoli pochybností ČTÚ spotřebitelům současně doporučuje obrátit se okamžitě na zákaznickou linku poskytovatele, pro kterého obchodní zástupce podle svého vyjádření pracuje a ověřit si, zda jsou podávané informace pravdivé.

ČTÚ na základě svých poznatků dále spotřebitele upozorňuje, že je téměř vyloučeno, aby kontrola či výměna telefonního přístroje byla v současné době prováděna bez předchozí domluvy s poskytovatelem služby a sjednání termínu návštěvy technika. Neohlášená návštěva obchodního zástupce pod touto záminkou by proto měla být pro spotřebitele prvním varovným signálem o tom, že mu mohou být nabízeny služby nekalým způsobem a měla by vést k jeho zvýšené opatrnosti.

ČTÚ rovněž připomíná, aby si spotřebitelé před uzavřením smlouvy důkladně prostudovali dokumenty, včetně příloh, které jsou jim obchodním zástupcem předkládány k podpisu. Vždy by měli také požadovat kopii podepsané smlouvy.

V případě uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání (např. domácnosti občanů) pak mají spotřebitelé ze zákona právo od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez sankce odstoupit.

ČTÚ v souvislosti s praktikami obchodních zástupců společnosti Air Telecom a.s. zahájil s touto společností správní řízení pro podezření na klamavou obchodní praktiku.

O výsledcích bude ČTÚ veřejnost dále informovat.

Další články k tématům - smlouva

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. srpna 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad