logo Český telekomunikační úřad

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Rada ČTÚ schválila zahájení veřejné konzultace o návrhu předběžné analýzy zvažovaného trhu mobilních služeb. Materiál dospěl k závěru, že na trhu potenciálně existuje tacitní koluze v otázce ceny mobilních dat. K dokumentu je možné uplatnit připomínky do 8. 4. 2019.

ČTÚ v roce 2018 provedl test tři kritérií na vymezeném mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci.

V návaznosti na výsledky testu tři kritérií provedl ČTÚ (pre)analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou.

ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu.

S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů, a to O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Jakkoliv je příprava (pre)analýzy mobilního trhu v návaznosti na provedený test tří kritérií prováděna mimo standardní režim analýzy relevantního trhu, ČTÚ dosavadní závěry hodnocení jednotlivých kritérií nyní zveřejňuje s cílem umožnit všem dotčeným subjektům vyjádřit se k předběžným závěrům ČTÚ.

Úřad všechny obdržené připomínky vyhodnotí a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat o dalším postupu.

Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Připomínky lze předkládat v elektronické formě zasláním na adresu elektronické podatelny podatelna@ctu.cz, případně do datové schránky ČTÚ (identifikátor a9qaats), v předmětu prosíme uveďte naši spisovou značku.

Další články k tématům - 2G - 3G - 4G - analýza - koluze - konzultace - oligopol - operátor - regulace - SMS - velkoobchod

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. března 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad