logo Český telekomunikační úřad

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Rada ČTÚ schválila zahájení veřejné konzultace o návrhu předběžné analýzy zvažovaného trhu mobilních služeb. Materiál dospěl k závěru, že na trhu potenciálně existuje tacitní koluze v otázce ceny mobilních dat. K dokumentu je možné uplatnit připomínky do 8. 4. 2019.

ČTÚ v roce 2018 provedl test tři kritérií na vymezeném mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci.

V návaznosti na výsledky testu tři kritérií provedl ČTÚ (pre)analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou.

ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu.

S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů, a to O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Jakkoliv je příprava (pre)analýzy mobilního trhu v návaznosti na provedený test tří kritérií prováděna mimo standardní režim analýzy relevantního trhu, ČTÚ dosavadní závěry hodnocení jednotlivých kritérií nyní zveřejňuje s cílem umožnit všem dotčeným subjektům vyjádřit se k předběžným závěrům ČTÚ.

Úřad všechny obdržené připomínky vyhodnotí a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat o dalším postupu.

Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Připomínky lze předkládat v elektronické formě zasláním na adresu elektronické podatelny podatelna@ctu.cz, případně do datové schránky ČTÚ (identifikátor a9qaats), v předmětu prosíme uveďte naši spisovou značku.

Další články k tématům - 2G - 3G - 4G - analýza - koluze - konzultace - oligopol - operátor - regulace - SMS - velkoobchod

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. března 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad