logo Český telekomunikační úřad

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Rada ČTÚ schválila zahájení veřejné konzultace o návrhu předběžné analýzy zvažovaného trhu mobilních služeb. Materiál dospěl k závěru, že na trhu potenciálně existuje tacitní koluze v otázce ceny mobilních dat. K dokumentu je možné uplatnit připomínky do 8. 4. 2019.

ČTÚ v roce 2018 provedl test tři kritérií na vymezeném mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci.

V návaznosti na výsledky testu tři kritérií provedl ČTÚ (pre)analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou.

ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu.

S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů, a to O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Jakkoliv je příprava (pre)analýzy mobilního trhu v návaznosti na provedený test tří kritérií prováděna mimo standardní režim analýzy relevantního trhu, ČTÚ dosavadní závěry hodnocení jednotlivých kritérií nyní zveřejňuje s cílem umožnit všem dotčeným subjektům vyjádřit se k předběžným závěrům ČTÚ.

Úřad všechny obdržené připomínky vyhodnotí a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat o dalším postupu.

Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Připomínky lze předkládat v elektronické formě zasláním na adresu elektronické podatelny podatelna@ctu.cz, případně do datové schránky ČTÚ (identifikátor a9qaats), v předmětu prosíme uveďte naši spisovou značku.

Další články k tématům - 2G - 3G - 4G - analýza - koluze - konzultace - oligopol - operátor - regulace - SMS - velkoobchod

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. března 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad