logo Český telekomunikační úřad

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

Vzhledem k blížící se turistické sezóně ČTÚ upozorňuje, že volání v zahraničí za domácí ceny není možné využívat ve zcela neomezeném rozsahu. Platí pouze za předpokladu, že nedochází k nadměrnému či trvalému využívání služeb - trvalý roaming.

Již téměř dva roky mohou spotřebitelé na území členských států EU využívat v roamingu služeb elektronických komunikací za stejné ceny, za nichž využívají těchto služeb v rámci svých domácích tarifů.

Operátoři uplatňují v této souvislosti tzv. politiku přiměřeného využívání, což lze chápat jako soubor závazných pravidel, podle nichž operátoři postupují při zjišťování, zda nejsou roamingové služby účastníkem zneužívány.

Uvedená opatření se týkají těch zákazníků, kteří využívají roaming při pravidelných cestách mimo členský stát, v němž mají bydliště, případně jiné stálé vazby, přitom ale roamingových služeb na území cizího státu využívají ve větším rozsahu, než v domácí síti a v cizině také tráví více času.

V rámci politiky přiměřeného využívání může operátor monitorovat a kontrolovat objem služeb využitých v roamingu za poslední 4 měsíce. Pokud zákazník v tomto období byl více v zahraničí než doma a využíval mobilních služeb častěji než doma, má operátor právo spotřebitele kontaktovat a požádat o vysvětlení situace, a to ve lhůtě 14 dnů.

V případě, že ze strany účastníka dochází i nadále k nadměrnému či trvalému využívání roamingu, je operátor oprávněn nad rámec domácí ceny začít účtovat i roamingové poplatky. Jejich výše je však regulována a postupně se snižuje.

Je také třeba mít na paměti, že operátoři mohou nabízet i alternativní roamingové tarify, na které se nevztahuje evropská regulace.

Aktivaci těchto tarifů však musí vždy předcházet výslovná žádost účastníka a nemohou mu být nastaveny automaticky.

Další články k tématům - operátor - poplatky - regulace - roaming - tarif - volání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. června 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad