logo Český telekomunikační úřad

Reklamace kvality internetového připojení

Vzhledem k postupnému nárůstu stížností týkajících se kvality připojení k internetu, připomíná ČTÚ zásadní právní úpravu, která se ke kvalitě poskytování této služby vztahuje. Nedodržení smluvně sjednaných parametrů může být důvodem pro podání reklamace.

Tímto nařízením (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015) jsou mimo jiné stanoveny náležitosti smlouvy o poskytování služby přístupu k síti internet, které mohou mít dopad na kvalitu připojení a provozu internetu. Nařízení stanoví i práva spotřebitelů v případě, že poskytovatel služby přístupu k internetu své smluvní závazky nedodrží.

Vzhledem k tomu, že žádným právním předpisem nejsou stanoveny konkrétní hodnoty parametrů kvality služby připojení k síti internet, jsou právě hodnoty parametrů kvality sjednané ve smlouvě tím jediným relevantním podkladem pro případné posouzení oprávněnosti reklamací či stížností na nedostatečnou kvalitu této služby.

ČTÚ proto všem účastníkům doporučuje, aby si ověřili, že jejich smlouva níže uvedené informace obsahuje. Nedodržení smluvně sjednaných hodnot parametrů kvality služby přístupu k síti internet může být důvodem pro podání reklamace.

Smlouva o poskytování služby přístupu k internetu by měla vždy obsahovat:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. listopadu 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System