logo Český telekomunikační úřad

Reklamace kvality internetového připojení

Vzhledem k postupnému nárůstu stížností týkajících se kvality připojení k internetu, připomíná ČTÚ zásadní právní úpravu, která se ke kvalitě poskytování této služby vztahuje. Nedodržení smluvně sjednaných parametrů může být důvodem pro podání reklamace.

Tímto nařízením (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015) jsou mimo jiné stanoveny náležitosti smlouvy o poskytování služby přístupu k síti internet, které mohou mít dopad na kvalitu připojení a provozu internetu. Nařízení stanoví i práva spotřebitelů v případě, že poskytovatel služby přístupu k internetu své smluvní závazky nedodrží.

Vzhledem k tomu, že žádným právním předpisem nejsou stanoveny konkrétní hodnoty parametrů kvality služby připojení k síti internet, jsou právě hodnoty parametrů kvality sjednané ve smlouvě tím jediným relevantním podkladem pro případné posouzení oprávněnosti reklamací či stížností na nedostatečnou kvalitu této služby.

ČTÚ proto všem účastníkům doporučuje, aby si ověřili, že jejich smlouva níže uvedené informace obsahuje. Nedodržení smluvně sjednaných hodnot parametrů kvality služby přístupu k síti internet může být důvodem pro podání reklamace.

Smlouva o poskytování služby přístupu k internetu by měla vždy obsahovat:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. listopadu 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

TechEd-DevCon 2018