logo Český telekomunikační úřad

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

ČTÚ eviduje v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích zvýšený počet dotazů ze strany dotčených zákazníků, týkajících se otázky účtování finanční úhrady v případě předčasného ukončení smlouvy s operátorem uzavřené na dobu určitou.

Nejčastějším typem dotazů bylo, na jaké účastnické smlouvy se nová právní úprava vztahuje. Odpověď je taková, že díky § 63 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se změny právní úpravy nově týkají jak spotřebitelů, tak i podnikajících fyzických osob - OSVČ.

Konkrétně jde o ustanovení § 63 odst. 1 písm. p), podle které může být sankce za předčasné ukončení smlouvy požadována pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce jednané doby trvání smlouvy).

V případě firemních zákazníků zůstává v platnosti dosavadní právní úprava, tj. i nadále jsou poskytovatelé oprávněni po těchto zákaznících požadovat v případě předčasného ukončení smlouvy sankci až do výše sto procent součtu paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

ČTÚ dále upozorňuje, že nový § 63 odst. 13 se vztahuje i na další ustanovení, která se dosud týkala jen spotřebitelů, a nově (od 1. 4. 2020) se týkají také podnikajících fyzických osob.

Jde konkrétně o tato ustanovení:

Další články k tématům - operátor - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 29. května 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad