logo Český telekomunikační úřad

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

ČTÚ eviduje v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích zvýšený počet dotazů ze strany dotčených zákazníků, týkajících se otázky účtování finanční úhrady v případě předčasného ukončení smlouvy s operátorem uzavřené na dobu určitou.

Nejčastějším typem dotazů bylo, na jaké účastnické smlouvy se nová právní úprava vztahuje. Odpověď je taková, že díky § 63 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se změny právní úpravy nově týkají jak spotřebitelů, tak i podnikajících fyzických osob - OSVČ.

Konkrétně jde o ustanovení § 63 odst. 1 písm. p), podle které může být sankce za předčasné ukončení smlouvy požadována pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce jednané doby trvání smlouvy).

V případě firemních zákazníků zůstává v platnosti dosavadní právní úprava, tj. i nadále jsou poskytovatelé oprávněni po těchto zákaznících požadovat v případě předčasného ukončení smlouvy sankci až do výše sto procent součtu paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

ČTÚ dále upozorňuje, že nový § 63 odst. 13 se vztahuje i na další ustanovení, která se dosud týkala jen spotřebitelů, a nově (od 1. 4. 2020) se týkají také podnikajících fyzických osob.

Jde konkrétně o tato ustanovení:

Další články k tématům - operátor - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 29. května 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad