logo Český telekomunikační úřad

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

Podle předběžných výsledků kontroly ČTÚ většina poskytovatelů přístupu k internetu nové povinnosti nesplnila. Jejich smluvní dokumenty musí nově stanovovat přesně specifikované parametry služby. Své smluvní dokumenty zatím aktualizovali zejména velcí hráči.

Český telekomunikační úřad nyní pokračuje další fází kontroly (první fáze kontroly se stavem k 3. 2. 2021), která se zabývá správností implementace nových povinných náležitostí do smluvních dokumentů podle podmínek všeobecného oprávnění.

Dle závěrů pak Úřad přikročí k dalším krokům, mezi které mohou patřit i peněžité pokuty uložené poskytovatelům nesplňujícím podmínky všeobecného oprávnění dle zákona o elektronických komunikacích.

Co musí být ve smlouvě uvedeno

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu v souladu s novým všeobecným oprávněním uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95% času a nesmí být stanovena nižší než 60% rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30% rychlosti inzerované.

V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti.

Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy.

Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

Úřad zasahuje

Ze stížností, které Úřad řeší, vyplývá, že téma nedostatečné kvality u služby přístupu k internetu - s nízkou skutečně dosahovanou rychlostí - je pro zákazníky důležité a palčivé.

Ještě před tím, než začaly platit nové povinnosti vyplývající z všeobecného oprávnění (od ledna 2020), vznikl např. následující problém s nízkou kvalitou poskytované služby, který ČTÚ svým aktivním zásahem vyřešil a pomohl zákazníkovi k naplnění jeho oprávněných požadavků.

Úřad obdržel dne 19. 1. 2021 stížnost od koncového uživatele na poskytování služby společností O2 v rozporu se smluvně sjednanými parametry.

Služba byla zákazníkovi poskytována v omezené kvalitě, se sníženou skutečně dosahovanou rychlostí přístupu k internetu.

Úřad poučil podavatele stížnosti o možnosti uplatnit reklamaci na službu a v případě nesouhlasu s jejím vyřízením následně podat k Úřadu námitku proti vyřízení reklamace a současně si Úřad vyžádal vysvětlení vzniklé situace u poskytovatele služby (společnosti O2).

Z šetření Úřadu vyplynulo, že podavatel stížnosti má s poskytovatelem služby uzavřenu smlouvu na tarif Internet Optimal HD za sjednanou cenu 399 Kč měsíčně.

Poskytovatel služby zaevidoval hlášení o nízké skutečně dosahované rychlosti přístupu k internetu již dne 18. 12. 2020.

Úřad si od poskytovatele služby vyžádal vysvětlení dne 20. 1. 2021 a na základě konání Úřadu poskytovatel služby dne 21. 1. 2021 odstranil závadu, spočívající v technickém nastavení rychlostního profilu služby.

Po aktivitě Úřadu poskytovatel služby navíc uznal, že stížnost byla oprávněná, došlo k finanční refundaci pro zákazníka, a to navíc i za období časově předcházející hlášení poruchy, a nápravě stavu do souladu s uzavřenou smlouvou.

Další články k tématům - kontrola - operátor - parametry služby - pokuta - rychlost připojení - smlouva

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 4. března 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad