logo Český telekomunikační úřad

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle § 1829 OZ v případě jejího sjednání mimo prostory obvyklé k podnikání, nebo pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku - telefon, internet.

Právo odstoupit od smlouvy v této lhůtě bez udání důvodu naopak nemohou spotřebitelé, kteří smlouvu uzavřeli na provozovně operátora.

Typicky tak není možné odstoupit od smlouvy v případě, kdy lidé v kamenném obchodě operátora změnili svoji stávající smlouvu, s odstupem času si provedení změny rozmysleli a rádi by, aby jim zůstala zachována smlouva v původní podobě.

V případě, že dojde k uzavření smlouvy (či její změně) se spotřebitelem mimo prostory obvyklé k podnikání, příp. za pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud nebyl spotřebitel o tomto svém právu poučen, prodlužuje se lhůta k odstoupení o rok, tedy na rok a 14 dnů.

Poskytovatel ale může splnit svoji povinnost i později. Pokud je tedy spotřebitel dodatečně o tomto právu poučen, počíná běžet čtrnáctidenní lhůta následující den po tomto poučení. Tato právní úprava však chrání pouze spotřebitele.

Nárok na odstoupení od smlouvy zásadně nemají účastníci, kteří smlouvu sice uzavřeli distančně nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, ale ve smluvním vztahu jednají jako podnikatelé.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 7. ledna 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad