logo Český telekomunikační úřad

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle § 1829 OZ v případě jejího sjednání mimo prostory obvyklé k podnikání, nebo pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku - telefon, internet.

Právo odstoupit od smlouvy v této lhůtě bez udání důvodu naopak nemohou spotřebitelé, kteří smlouvu uzavřeli na provozovně operátora.

Typicky tak není možné odstoupit od smlouvy v případě, kdy lidé v kamenném obchodě operátora změnili svoji stávající smlouvu, s odstupem času si provedení změny rozmysleli a rádi by, aby jim zůstala zachována smlouva v původní podobě.

V případě, že dojde k uzavření smlouvy (či její změně) se spotřebitelem mimo prostory obvyklé k podnikání, příp. za pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud nebyl spotřebitel o tomto svém právu poučen, prodlužuje se lhůta k odstoupení o rok, tedy na rok a 14 dnů.

Poskytovatel ale může splnit svoji povinnost i později. Pokud je tedy spotřebitel dodatečně o tomto právu poučen, počíná běžet čtrnáctidenní lhůta následující den po tomto poučení. Tato právní úprava však chrání pouze spotřebitele.

Nárok na odstoupení od smlouvy zásadně nemají účastníci, kteří smlouvu sice uzavřeli distančně nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, ale ve smluvním vztahu jednají jako podnikatelé.

Další články k tématům - operátor - smlouva - spotřebitel

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 7. ledna 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
MagicFan 3D holografická reklama