logo Český telekomunikační úřad

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

Z rozhodovací praxe ČTÚ: Vše začalo tím, že majitel bytu si u operátora objednal zřízení pevné linky. V den, kdy mu technik přinesl samoinstalační balíček, však nebyl doma a převzetí balíčku místo něj potvrdila osoba, která byla v bytě jen na návštěvě.

Když později došlo na spor kolem placení, operátor se dožadoval dlužné částky nikoli po majiteli bytu, který si službu objednal, ale po osobě, která potvrdila převzetí balíčku. ČTÚ spor pravomocně rozhodl ve prospěch odpůrkyně (osoby, která byla v bytě jen na návštěvě a sama žádnou službu neobjednávala).

Operátor zřídil pevnou linku a později účastnictví k telefonní přípojce vypověděl z důvodu nezaplacení vyúčtování za služby. V návrhu podaném k ČTÚ se následně domáhal uložení povinnosti k peněžnímu plnění v celkové výši 13,772,59 Kč po odpůrkyni, která podepsala protokol o převzetí zařízení. Návrh doložil kopií Předávacího protokolu, kopiemi vyúčtování dlužné ceny a kopií upomínky k zaplacení dlužné částky.

Odpůrkyně namítala, že si u navrhovatele sama nic neobjednala, ani s ním neuzavřela žádnou smlouvu. U objednávající osoby byla v den předání balíčku pouze na návštěvě, nikdy tam nebydlela, ani služby neodebírala. Technik operátora však pravděpodobně spěchal a nechtěl na zákazníka čekat, než se vrátí, proto požádal odpůrkyni o převzetí balíčku, aniž by po ní chtěl plnou moc. S objednatelem služeb pak odpůrkyně již delší dobu není v kontaktu.

Ze spisového materiálu vyplynulo, že služby byly objednány osobou odlišnou od odpůrkyně (tj. zákazníkem), přičemž dlužná vyúčtování byla zasílána na jméno a adresu objednávající osoby. Odpůrkyně figuruje v komunikaci operátora a jeho zákazníka pouze u podpisu předávacího protokolu.

Žena nerozporuje, že protokol podepsala, netušila však, že by tím uzavírala smluvní vztah s O2. Byť předávací protokol patrně představoval pro operátora definitivní projev vůle zákazníka k možnosti začít mu poskytovat služby elektronických komunikací, považoval nadále za účastníka smluvního vztahu právě zákazníka, který si službu objednal, a nikoliv odpůrkyni.

O tom svědčí všechna vyúčtování vystavená na jeho jméno, jakož i jemu adresovaná písemnost o ukončení smluvního vztahu. Sám navrhovatel se tak ve vztahu ke svému smluvnímu partnerovi (zákazníkovi) nechoval konzistentně, když nyní požaduje úhradu dlužné částky po odpůrkyni, která účastníkem smlouvy s navrhovatelem nikdy nebyla.

Odpůrkyně ve sporu o dlužné plnění není pasivně legitimovanou osobou. Touto osobou mohl být případně zákazník, který si zjevně objednal služby, které mu byly poskytovány.

V jeho případě ale došlo spíše ke konkludentnímu uzavření smluvního vztahu, neboť u podpisu předávacího protokolu nebyly splněny formální požadavky (náležité oprávnění k zastoupení zákazníka třetí/podepisující osobou).

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. března 2016 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
IT mezi paragrafy