logo Český telekomunikační úřad

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Ústavní soud ve svém Nálezu z listopadu 2016 s konečnou platnosti potvrdil správnost výkladu práva uplatňovaného Českým telekomunikačním úřadem ohledně řešení sporů při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou.

Ústavní soud ve svém Nálezu sp. zn. IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. 11. 2016 s konečnou platností rozhodl, že operátor měl při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou nárok na úhradu podle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích nejvýše v rozsahu 20% ze součtu zbývajících měsíčních paušálů, pokud k předčasnému ukončení smlouvy došlo po 8. 8. 2013.

Tehdy nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikací provedená zákonem č. 214/2013 Sb. Společnost T-Mobile ve sporu namítala, že uvedené pravidlo neplatí od účinnosti novely zákona (8. 8. 2013), ale až od doby, kdy jej poskytovatel služeb zakotvil do smluvních podmínek, a že se nevztahuje na dřívější smlouvy (od 4. 12. 2014 se omezení smluvní pokuty 20% týká jen spotřebitelů, nikoli již ostatních účastníků). S oběma těmito námitkami společnost T-Mobile ani u Ústavního soudu neuspěla.

Ústavní soud vyložil, že pro posouzení je rozhodná právní úprava dřívějšího občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb., v tehdy účinném znění), který v § 55 odst. 3 určoval, že v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. Ustanovení je pak třeba vnímat tak, že z více možných je třeba vždy zvolit takový výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Tento postup následně aproboval i zákonodárce, který do § 1812 nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) dokonce zanesl superlativ: "v pochybnostech je třeba použít výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější".

Opačná intepretace by vedla k faktickému odkladu účinků novely až o 6 měsíců, a navíc ke zvýhodnění operátorů přistoupivších ke změně smluvních podmínek v nejzazším možném termínu oproti těm, kteří řádně dbali požadavků zákona a smluvní dokumentaci s účastníky přizpůsobili bezodkladně po nabytí účinnosti novely, což jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

Nález rovněž otevírá cestu pro případnou možnost vymáhat soukromoprávní nárok na vrácení bezdůvodného obohacení soudní cestou v případě, kdy jsou dány skutkové okolnosti dle nálezu Ústavního soudu, a kdy účastník na smluvní pokutě za předčasně ukončenou smlouvu již zaplatil částku vyšší.

ŠTÍTKY - operátor - smlouva - soud - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. prosince 2016 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Power BI Day 2018