logo Český telekomunikační úřad

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ se ve své praxi setkává i s podáními, která se týkají problematiky řešení situací spojených s úmrtím rodinného příslušníka ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb elektronických komunikací.

Spotřebitelé si často stěžují, že smlouva nebyla z důvodu úmrtí poskytovatelem automaticky ukončena, nebo že je po nich vyžadováno, aby úmrtí zemřelého účastníka prokazovali. Nejobvyklejší jsou v tomto směru stížnosti pozůstalých na vyúčtování ceny služeb, které již zemřelý nemohl využít.

V dané souvislosti je v prvé řadě nutné uvést, že smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací úmrtím účastníka zaniká. Zároveň je však zapotřebí uvést, že tuto skutečnost je nutné poskytovateli služeb oznámit.

Poskytovatelé nemají možnost zjistit, že účastník zemřel. Ve smluvních podmínkách poskytovatelů je upraven postup, který by měli v případě takové události pozůstalí dodržet, aby mohla být smlouva ukončena.

Zpravidla bude poskytovateli postačovat předložení úmrtního listu zemřelého či jiné věrohodné doložení jeho úmrtí. Smlouva pak skončí zpětně ke dni úmrtí účastníka. Vyúčtování ceny služeb vystavená po tomto datu jsou stornována.

Poskytovatelé rovněž zpravidla umožňují, aby ve smlouvě mohl v případě zájmu pokračovat oprávněný dědic zemřelého.

V takovém případě se z oprávněného dědice stává nový účastník, se kterým je sjednána nová smlouva.

Nejčastěji se toto týká především pevných telefonních linek.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 16. února 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma