logo Český telekomunikační úřad

Spolky jako skrytý operátor

Spolky, jejichž vedlejší činností je poskytování služeb přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. Úřad o tom rozhodl v případu s jedním z takových spolků z Chrudimska.

ČTÚ v pravomocném rozhodnutí dospěl k závěru, že pokud jediný rozdíl mezi jednáním spolku a jednáním operátorů je, že spolek proklamuje, že zisku dosahovat nehodlá, a současně činí vše pro to, aby počet svých zákazníků (nejen z řad svých členů) neustále rozšiřoval, přebíral klienty konkurenci a tím své příjmy zvyšoval, jde o podnikání v oboru elektronických komunikací.

Z webu spolku přitom bylo zřejmé, že dlouhodobě nabízí službu placeného přístupu k internetu, de facto totožnou se službami, které nabízejí komerční poskytovatelé těchto služeb.

Vůči těmto operátorům se koneckonců tento spolek sám marketingově vymezil, když v rámci informace pro nové zájemce o připojení na webu uvedl:

"Hledáte rychlé připojení k Internetu, bez nepříjemných omezení a závazků, výhodnější než nabízí komerční poskytovatelé? Užili byste si pořádné datové připojení s přáteli z okolí?"

Občanský zákoník v ust. § 217 zapovídá podnikání nebo jinou výdělečnou činnost jako hlavní činnost spolku. Pokud je účelem tohoto podnikání nebo jiné výdělečné činnosti podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku, může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Není přitom podstatné, zda působení spolku je motivováno dosažením zisku.

Jsou-li stanovy spolku v rozporu se zákonem, hrozí takovému subjektu výmaz ze spolkového rejstříku.

Český telekomunikační úřad upozorňuje na to, že s úmyslem narovnat podnikatelské prostředí v elektronických komunikacích bude i nadále věnovat problematice spolků poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací zvýšenou pozornost.

Doporučuje proto takovým subjektům, aby ve světle výše uvedených skutečností zvážily, zda na ně nedopadá oznamovací povinnost, a tuto alespoň dodatečně nesplnily tím, že své podnikání ČTÚ řádně oznámí, když oprávnění k podnikání vzniká právě až dnem doručení oznámení úřadu.

Je třeba podotknout, že přestupkem je nejen neoznámení podnikání, ale i neoprávněné podnikání, kterého se subjekt dopouští už samotným výkonem své činnosti bez učinění patřičného oznámení.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad