logo Český telekomunikační úřad

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

ČTÚ připravuje srovnávací nástroj cen a kvality různých služeb elektronických komunikací a související vyhlášku, která stanoví rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů, které jsou nezbytné pro zajištění jeho chodu.

Se zástupci sektoru pak ČTÚ naplánoval na 14. 10. 2020 workshop k představení tohoto nástroje a způsobu předávání informací, který však byl s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušen.

Workshop se uskutečnil v náhradním termínu 23. 11. 2020. Úřad obdržel řadu věcných podnětů, které vyhodnotil. Všechny připomínky obdržené k návrhu vyhlášky v mezirezortním připomínkovém řízení ČTÚ vypořádal a zašle všem dotčeným subjektům.

Srovnávací nástroj má sloužit spotřebitelům k získání prvotních informací, u kterých poskytovatelů elektronických komunikací mohou získat služby podle zadaných kritérií.

Pomocí srovnávacího nástroje bude možné vyhledat poskytovatele telefonní služby v pevném místě, mobilních telefonních služeb, mobilního internetu, připojení k internetu v pevném místě a také poskytovatele televizních služeb.

O spuštění srovnávače bude Úřad veřejnost informovat na začátku roku 2021.

Další články k tématům - internet - operátor - srovnávač - telefonie - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 7. prosince 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad