logo Český telekomunikační úřad

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Vzhledem k množícím se dotazům na postoje a stanoviska Českého telekomunikačního úřadu ohledně nevyžádaných marketingových hovorů přináší ČTÚ krátké shrnutí s některými odpověďmi nebo příklady.

Senát Parlamentu České republiky neschválil ve středu 21. 7. 2021 transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích a rozhodl se ji vrátit k opětovnému sněmovnímu projednání se třemi pozměňovacími návrhy.

Cílem jednoho z nich je snaha zcela vypustit přísnější pravidla pro telemarketing. To znamená zachovat stávající stav, tedy právní úpravu, kdy spotřebitel, aby nebyl marketingovými voláními zatěžován, musí nejprve aktivně vyslovit svůj nesouhlas zapsáním do veřejného účastnického seznamu.

Současná aplikační praxe dle Úřadu neprospívá spotřebitelům a směřuje proti požadavku na zajištění ochrany soukromí v elektronických komunikacích. Úprava, kterou přináší původní sněmovní verze novely, byla navržena právě na základě zásadních výhrad a stížností spotřebitelů, a to za účelem zajištění potřebné míry jejich ochrany.

K řádnému zajištění ochrany před nevyžádaným a obtěžujícím marketingem je totiž třeba celý přístup otočit - z principu opt-out (kontaktovat lze každou osobu, která v žádném účastnickém seznamu nemá uvedeno, že si nepřeje být kontaktována) na princip opt-in (kontaktovat lze pouze osobu, která má alespoň v jednom účastnickém seznamu uvedeno, že si přeje být kontaktována).

Proto tuto verzi tak intenzivně podporují spotřebitelské organizace. Navržená úprava nejenže směřuje k posílení ochrany spotřebitele a jeho soukromí, ale i sjednocuje právní podmínky provádění marketingových nabídek různými technickými prostředky, tedy po telefonu nebo třeba e-mailem.

Zároveň jde o úpravu podporovanou Úřadem pro ochranu osobních údajů a řešení, které úspěšně existuje i v řadě dalších z členských států EU.

Je třeba zdůraznit, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky (e-mailem či SMS), neboť vyžadují bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Mnozí spotřebitelé tak již odmítají přijímat hovory, když jim volá neznámé číslo. Důvod je jasný - nechtějí být zavaleni často pochybnými nabídkami zboží a služeb. Jenže to činí problém třeba i státním institucím, které se snaží danou osobu kontaktovat. Např. třeba hygienickým stanicím při trasování a kontaktování potenciálně nakažených osob.

Jak uvedly české spotřebitelské organizace, spotřebitelé se setkávají zejména s nevyžádaným telefonickým vnucováním smluv o dodávkách energií či účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je souhlas s přihláškou do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Aukce se však často nekoná. Prodejce za ně jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií.

Časté jsou také nabídky na zázračné potravinové doplňky, u nichž deklarují léčebné účinky. Rozmohl se i telefonický prodej zboží proti koronaviru - speciálních amuletů nebo nejrůznějších přípravků, jejichž pozitivní účinky nejsou prokázány.

Nejnáchylnějšími k uzavření takové nechtěné smlouvy jsou zvláště zranitelní spotřebitelé, třeba senioři. A právě oni zpravidla nevyužijí možnosti zapsat své telefonní číslo do veřejného účastnického seznamu.

Mezi připomínkami k původnímu znění novely zaznívá např. domnělé zkomplikování obchodní komunikace firem. Faktem ale je, že firmy své kontaktní údaje běžně uveřejňují, např. na svých webových stránkách, ve firemních tiskopisech, a to právě za účelem zajištění kontaktu s nimi.

Není tedy důvod, proč by dané kontakty nebylo možno využít v případě nabídky obchodní spolupráce či proč by to mělo být považováno za porušení zákona o elektronických komunikacích.

Naopak, novela v současném znění by umožnila skutečné porušení zákona mnohem lépe vymáhat a zabránila by rozsáhlé praxi, kdy se obtěžující firmy skoro beztrestně vymlouvají např. na náhodné generování čísel.

Další články k tématům - nevyžádaný hovor - spotřebitel - telemarketing - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. srpna 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad