logo Český telekomunikační úřad

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Pokud se operátor rozhodne změnit svou nabídku a např. některé tarify úplně zrušit, jde o jednostrannou změnu smlouvy spočívající ve změně podstatných náležitostí. Účastníci tak mají právo s touto změnou nesouhlasit a smluvní vztah bez jakýchkoliv sankcí předčasně ukončit.

Na ČTÚ se v posledním období častěji obrací stěžovatelé s podnětem, že jim bylo ze strany společnosti Vodafone oznámeno rušení jejich stávajícího tarifu - jedná se o Fér tarify.

Současně dostali od operátora informaci, že si pro tento případ mohou vybrat jiný tarif. Stěžovatelé uvádí, že nově nabízené tarify neodpovídají jejich představám, zejména z důvodu vyšší ceny. Navíc tvrdí, že je Vodafone neinformoval o možnosti ukončit smlouvu.

Zákon o elektronických komunikacích poskytovatelům přitom umožňuje změnit svou nabídku tarifů a například některé tarify úplně zrušit, nicméně v této souvislosti jsou povinni dodržet informační povinnost podle § 63 odst. 6.

V případě rušení tarifů se jedná o jednostrannou změnu smlouvy spočívající v tomto případě ve změně podstatných náležitostí (nabídka jiného tarifu) a současně se podle došlých podání jedná o změnu zhoršující postavení účastníka (vede ke zvýšení nákladů účastníka na využívání služeb elektronických komunikací).

Spotřebitelé by tedy v tomto případě měli být prokazatelně informováni nejen o samotném rušení jejich stávajícího tarifu, ale taktéž o jejich právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce spojené s předčasným ukončením smlouvy.

Informaci je třeba poskytnout způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. V případech řešených ČTÚ byli účastníci o rušení tarifu informováni ve vyúčtování a rovněž prostřednictvím SMS.

Skutečnost, zda Vodafone řádně splnil své zákonné povinnosti spojené s jednostrannou změny smlouvy, je v současné době předmětem šetření ČTÚ.

V případě zjištění porušení zákonných ustanovení upravujících informační povinnost poskytovatelů, ČTÚ zahájí s operátorem řízení o přestupku.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. srpna 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2019