logo Český telekomunikační úřad

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Pokud se operátor rozhodne změnit svou nabídku a např. některé tarify úplně zrušit, jde o jednostrannou změnu smlouvy spočívající ve změně podstatných náležitostí. Účastníci tak mají právo s touto změnou nesouhlasit a smluvní vztah bez jakýchkoliv sankcí předčasně ukončit.

Na ČTÚ se v posledním období častěji obrací stěžovatelé s podnětem, že jim bylo ze strany společnosti Vodafone oznámeno rušení jejich stávajícího tarifu - jedná se o Fér tarify.

Současně dostali od operátora informaci, že si pro tento případ mohou vybrat jiný tarif. Stěžovatelé uvádí, že nově nabízené tarify neodpovídají jejich představám, zejména z důvodu vyšší ceny. Navíc tvrdí, že je Vodafone neinformoval o možnosti ukončit smlouvu.

Zákon o elektronických komunikacích poskytovatelům přitom umožňuje změnit svou nabídku tarifů a například některé tarify úplně zrušit, nicméně v této souvislosti jsou povinni dodržet informační povinnost podle § 63 odst. 6.

V případě rušení tarifů se jedná o jednostrannou změnu smlouvy spočívající v tomto případě ve změně podstatných náležitostí (nabídka jiného tarifu) a současně se podle došlých podání jedná o změnu zhoršující postavení účastníka (vede ke zvýšení nákladů účastníka na využívání služeb elektronických komunikací).

Spotřebitelé by tedy v tomto případě měli být prokazatelně informováni nejen o samotném rušení jejich stávajícího tarifu, ale taktéž o jejich právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce spojené s předčasným ukončením smlouvy.

Informaci je třeba poskytnout způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. V případech řešených ČTÚ byli účastníci o rušení tarifu informováni ve vyúčtování a rovněž prostřednictvím SMS.

Skutečnost, zda Vodafone řádně splnil své zákonné povinnosti spojené s jednostrannou změny smlouvy, je v současné době předmětem šetření ČTÚ.

V případě zjištění porušení zákonných ustanovení upravujících informační povinnost poskytovatelů, ČTÚ zahájí s operátorem řízení o přestupku.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. srpna 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

Vše ohledně GDPR - metodika - certifikace - školení - pověřenec