logo Český telekomunikační úřad

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Pokud se operátor rozhodne změnit svou nabídku a např. některé tarify úplně zrušit, jde o jednostrannou změnu smlouvy spočívající ve změně podstatných náležitostí. Účastníci tak mají právo s touto změnou nesouhlasit a smluvní vztah bez jakýchkoliv sankcí předčasně ukončit.

Na ČTÚ se v posledním období častěji obrací stěžovatelé s podnětem, že jim bylo ze strany společnosti Vodafone oznámeno rušení jejich stávajícího tarifu - jedná se o Fér tarify.

Současně dostali od operátora informaci, že si pro tento případ mohou vybrat jiný tarif. Stěžovatelé uvádí, že nově nabízené tarify neodpovídají jejich představám, zejména z důvodu vyšší ceny. Navíc tvrdí, že je Vodafone neinformoval o možnosti ukončit smlouvu.

Zákon o elektronických komunikacích poskytovatelům přitom umožňuje změnit svou nabídku tarifů a například některé tarify úplně zrušit, nicméně v této souvislosti jsou povinni dodržet informační povinnost podle § 63 odst. 6.

V případě rušení tarifů se jedná o jednostrannou změnu smlouvy spočívající v tomto případě ve změně podstatných náležitostí (nabídka jiného tarifu) a současně se podle došlých podání jedná o změnu zhoršující postavení účastníka (vede ke zvýšení nákladů účastníka na využívání služeb elektronických komunikací).

Spotřebitelé by tedy v tomto případě měli být prokazatelně informováni nejen o samotném rušení jejich stávajícího tarifu, ale taktéž o jejich právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce spojené s předčasným ukončením smlouvy.

Informaci je třeba poskytnout způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. V případech řešených ČTÚ byli účastníci o rušení tarifu informováni ve vyúčtování a rovněž prostřednictvím SMS.

Skutečnost, zda Vodafone řádně splnil své zákonné povinnosti spojené s jednostrannou změny smlouvy, je v současné době předmětem šetření ČTÚ.

V případě zjištění porušení zákonných ustanovení upravujících informační povinnost poskytovatelů, ČTÚ zahájí s operátorem řízení o přestupku.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouvy - SMS - tarif - vyúčtování - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. srpna 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Oceněná ochrana počítače. 30-Denní zkušební verze stahuj teď!
Vyrábíme vibrátory pro průmyslové aplikace.
Široká nabídka plaveb - Antarktida, Arktida, Norsko, Grónsko, Špicberky.