logo Český telekomunikační úřad

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

U smluv uzavíraných na dálku je třeba mít na paměti, v jakém okamžiku dochází k jejímu uzavření. Domluví-li se účastník s poskytovatelem služby na podstatných náležitostech smlouvy, s nimiž v průběhu telefonického hovoru vysloví souhlas, je smlouva uzavřena již během tohoto telefonického hovoru.

Text smlouvy následně zaslaný poskytovatelem služby spotřebiteli z právního hlediska pouze ověřuje její obsah. Skutečnost, že spotřebitel tento text smlouvy nepodepíše a nezašle zpět operátorovi nemá vliv na platnost smlouvy!

Pokud si tedy spotřebitelé věc rozmyslí a chtějí smlouvu zrušit, je nutné od uzavřené smlouvy odstoupit.

ČTÚ spotřebitelům doporučuje učinit tak prokazatelným způsobem, nejlépe písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu společnosti. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem následujícím po dni předání informací o smlouvě a činí 14 dní.

V případě, že poskytovatel služeb neposkytne spotřebiteli informace o obsahu smlouvy, prodlužuje se zákonná lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy o 1 rok.

Na uzavírání smluv prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a následné plnění informační povinnosti poskytovatelů ČTÚ provedl v loňském roce kontrolu, která v postupech poskytovatelů služeb zjistila nedostatky a ve věci je vedeno správní řízení.

Další články k tématům - operátor - smlouva - souhlas

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. května 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Komplexní řešení Daňové evidence, Faktur Účetnictví, Mezd, Skladů, DPH, EET, GDPR
Trápí vás opakovaně kandidóza? Co vám může pomoci?
I když neplatíte nejvíc? Do 30 dnů? Vzory textů, emailů, inzerátů. Fungují.