logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

ČTÚ pokračuje v přípravách aukce rádiových kmitočtů v pásmu 3,6 až 3,8 GHz, kterou plánuje vyhlásit v prvním pololetí 2016 a navržené podmínky výběrového řízení nyní podrobuje nové veřejné konzultaci.

Podmínky výběrového řízení byly konzultovány již loni. Český telekomunikační úřad však s vyhlášením aukce vyčkal na schválení změny způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Vláda příslušné nařízení přijala v říjnu 2015. Vzhledem k době, která uplynula od předchozí konzultace návrhu, a v zájmu maximální transparentnosti celého procesu, se ČTÚ rozhodl veřejnou konzultaci podmínek vyhlášení aukce zopakovat.

Kmitočtové pásmo 3,7 GHz je v současnosti nevyužívané nepárové pásmo vymezené kmitočty 3600 MHz - 3800 MHz a určené k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací s působností na celém území v rámci pohyblivé služby. V aukci ČTÚ plánuje dražit pět abstraktních bloků o velikosti 40 MHz.

Stanoven je spektrální limit 80 MHz pro nové zájemce a 40 MHz pro stávající operátory. Minimální cena dražených kmitočtových bloků stanovená na základě analýzy (benchmarku) aukcí v relevantních evropských zemích je celkem 85 mil. Kč.

Rozvojová kritéria v návrhu počítají s tím, že do dvou let od právní moci rozhodnutí o udělení přídělu bude ve vydraženém pásmu zahájeno poskytování komerčních služeb, do tří let bude pokryto nejméně 10% obcí nad 5000 obyvatel.

Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce, tedy do 2. dubna 2016.

ŠTÍTKY - analýza - aukce - kmitočty - vláda

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 4. března 2016 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018