logo Český telekomunikační úřad

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

12. 6. 2018 byla v částce 53 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 103/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.

Vyhláška reaguje na technologický rozvoj, ke kterému došlo v oblasti elektronických komunikací, jakož i na vznik nových služeb v této oblasti. V rámci vymezeného předmětu vyhlášky č. 155/2005 Sb. tak dochází k potřebným úpravám tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů a jejich používání.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Amatérské radiokomunikační služby

Druhou významnou změnu představuje využívání specifických volacích značek v oblasti amatérské radiokomunikační služby. Konkrétně se jedná o využívání mezinárodních volacích značek tvořených kombinací vícero číslic a písmen, jak jsou upraveny v § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 vyhlášky č. 155/2005 Sb.

Tyto volací značky (volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno) bylo možno přidělit stanicím amatérské radiokomunikační služby pouze v režimu tzv. krátkodobých oprávnění podle § 25 zákona o elektronických komunikacích, což neumožňovalo jejich plné využití pro potřeby radioamatérského vysílání. Úprava provedená vyhláškou č. 103/2018 Sb. tuto překážku odstraňuje.

Zemské digitální televizní vysílání

Nejvíce se změny tvorby a užití příslušných identifikátorů projevily v oblasti zemského digitálního televizního vysílání a jeho vysílacích sítích, a to především za účelem zajištění bezproblémového naladění jednotlivých programů, správné funkce přijímacích zařízení a cíleného zobrazení doprovodných informací, např. označení názvu programu na obrazovce apod.

Obdobné úpravy byly provedeny i v oblasti identifikátorů potřebných pro zajištění rozhlasového toku v rámci sítí určených k šíření VKV FM vysílání a digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB.

Další články k tématům - DAB - FM - identifikátor - legislativa - OL0 - OL9 - radioamatér - rozhlas - televize - VKV - volací značky - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. července 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad