logo Český telekomunikační úřad

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

12. 6. 2018 byla v částce 53 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 103/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.

Vyhláška reaguje na technologický rozvoj, ke kterému došlo v oblasti elektronických komunikací, jakož i na vznik nových služeb v této oblasti. V rámci vymezeného předmětu vyhlášky č. 155/2005 Sb. tak dochází k potřebným úpravám tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů a jejich používání.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Amatérské radiokomunikační služby

Druhou významnou změnu představuje využívání specifických volacích značek v oblasti amatérské radiokomunikační služby. Konkrétně se jedná o využívání mezinárodních volacích značek tvořených kombinací vícero číslic a písmen, jak jsou upraveny v § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 vyhlášky č. 155/2005 Sb.

Tyto volací značky (volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno) bylo možno přidělit stanicím amatérské radiokomunikační služby pouze v režimu tzv. krátkodobých oprávnění podle § 25 zákona o elektronických komunikacích, což neumožňovalo jejich plné využití pro potřeby radioamatérského vysílání. Úprava provedená vyhláškou č. 103/2018 Sb. tuto překážku odstraňuje.

Zemské digitální televizní vysílání

Nejvíce se změny tvorby a užití příslušných identifikátorů projevily v oblasti zemského digitálního televizního vysílání a jeho vysílacích sítích, a to především za účelem zajištění bezproblémového naladění jednotlivých programů, správné funkce přijímacích zařízení a cíleného zobrazení doprovodných informací, např. označení názvu programu na obrazovce apod.

Obdobné úpravy byly provedeny i v oblasti identifikátorů potřebných pro zajištění rozhlasového toku v rámci sítí určených k šíření VKV FM vysílání a digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. července 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System