logo Český telekomunikační úřad

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

Podpora trhu mobilních služeb a vytváření podmínek pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace, a to včetně podmínek pro budoucí rozvoj mobilních sítí 5. generace byly v roce 2018 pro Český telekomunikační úřad prioritní.

Výroční zpráva je zpracována podle § 110 odst. 1 ZEK. V první části je zaměřena především na hodnocení základních ukazatelů rozhodujících segmentů trhu služeb elektronických komunikací a poštovních služeb.

V dalších částech jsou podrobně komentovány činnosti, které ČTÚ zajišťuje, dosažené výsledky v jednotlivých odborných oblastech, včetně komentáře k mezinárodním aktivitám ČTÚ.

Ve svém závěru podává Zpráva ucelenou informaci o hospodářských výsledcích ČTÚ a plnění stanovených ukazatelů rozpočtu pro rok 2018, informace o personálním zabezpečení činnosti Úřadu a o zajištění dalších podpůrných činností, které jsou pro řádné plnění úkolů ČTÚ nezbytné.

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018 je včetně:

Česká pošta

V průběhu roku 2018 ČTÚ registroval významné problémy na straně České pošty při plnění stanovených podmínek pro poskytování základních služeb, a to především v oblasti doručování poštovních zásilek.

Na to a na nárůst počtu stížností v této oblasti ČTÚ reagoval provedením celostátní kontroly dodávání doporučených listovních zásilek, a to na všech sedmi regionálních ředitelství České pošty.

Kontrola prokázala u 55 z celkových 65 kontrolovaných poštovních dodejen pochybení, kdy doporučené zásilky nebyly dodány v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. d) zákona o poštovních službách.

U 20 kontrolovaných dodejen navíc tato chyba nebyla napravena ani následující pracovní den. Na výsledek kontroly navazují v roce 2019 příslušná správní řízení s cílem zajistit nápravu stavu.

Mobilní data

V mobilních sítích se v roce 2018 přeneslo 368 petabajtů dat - to je více než dvojnásobně než v roce 2017. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní LTE objem přenesených dat překonal 234 PB. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil v rámci své výroční zprávy za rok 2018.

Na jednu SIM kartu využívající mobilní datové služby pak v roce 2018 připadlo průměrně 1,23 GB dat. SIM karta využívající fixní LTE měsíčně průměrně spotřebovala 60,31 GB dat.

Vysokorychlostní internet

U služeb vysokorychlostního přístupu pokračoval růst podílu optických přípojek (z 589 tis. v roce 2017 na 620 tis. v roce 2018). Dále posiloval podíl přístupů přes WiFi sítě (31,7%). Ty tak i v roce 2018 představovaly nejpoužívanější technologii pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Řešení sporů

ČTÚ v roce 2018 vydal celkem 45585 rozhodnutí ve sporech v oblasti služeb elektronických komunikací, většina z toho (45371) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby. Nově bylo zahájeno 35 tisíc správních řízení.

Pokuty

Na pokutách udělovaných ve správním řízení ČTÚ v roce 2017 vybral 13,21 mil. Kč. Dalších 37,6 mil. Kč vybral ČTÚ na správních poplatcích. Příjmy ze správy rádiového spektra dosáhly 742 mil. Kč.

Další články k tématům - kontrola - LTE - pokuta - pošta - SIM - spory - spotřebitel - výroční zpráva - WiFi - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. května 2019 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2020 - 300x415