logo Český telekomunikační úřad

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

Zpráva rekapituluje nejdůležitější informace o stavu jednotlivých částí trhu elektronických komunikací a o trhu poštovních služeb a podává přehled o všech nejvýznamnějších domácích a mezinárodních aktivitách ČTÚ v průběhu 2012.

Zpráva dále informuje o potřebě přijetí nových předpisů a novel vybraných stávajících předpisů, o personálním zabezpečení činnosti Úřadu a o dosažených hospodářských výsledcích z hlediska plnění stanovených ukazatelů rozpočtu. Její nedílnou součástí jsou i Výroční zpráva o univerzální službě, Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnná informace o postupu ČTÚ při vyřizování stížností podle zákona o správním řádu.

Rok 2012 přinesl pro sektor elektronických komunikací i pro trh poštovních služeb řadu zásadních změn, zejména z důvodu úpravy relevantních právních předpisů. Ze strany ČTÚ to vedlo k prohloubení výkonu regulace a kontroly v oblasti elektronických komunikací a k přípravě na obdobné činnosti v oblasti regulace a kontroly trhu poštovních služeb.

ČTÚ věnoval v průběhu roku 2012 mimořádnou pozornost především situaci na trhu mobilních služeb. V návaznosti na předcházející kroky v roce 2011 a na základě veřejné konzultace připravil a dne 12.7. 2012 vyhlásil výběrové řízení (aukci) na volné kmitočty v pásmu 800, 1800 a 2600 MHz.

Vlastní elektronickou aukční proceduru ČTÚ zahájil 12.11. 2012. Vzhledem k trvalému zájmu účastníků aukce o nabízené kmitočty nedošlo do konce roku 2012 k jejímu ukončení.

Další důležitou regulační aktivitou ČTÚ v oblasti mobilních služeb, bylo ustavení nového relevantního velkoobchodního trhu "původu volání (originace) a přístupu v mobilních sítích" pro ex-ante regulaci v dubnu 2012.

Bezprostředně poté ČTÚ zahájil zpracování jeho analýzy, kterou představil odborné veřejnosti v listopadu 2012. K veřejné konzultaci ji předložil v prosinci 2012.

V oblasti analýz relevantních trhů ČTÚ zpracovával v rámci jejich III. cyklu návrhy analýz trhu č. 4 - "velkoobchodní fyzický přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě" a trhu č. 5 - "velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací".

V červnu 2012 ČTÚ rovněž zahájil analýzu relevantního trhu č. 2 - "původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě". V závěru roku pak zahájil práce na analýze relevantního trhu č. 1 - "přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě".

V průběhu první poloviny roku 2012 byl za aktivní účasti ČTÚ fakticky dokončen proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání a tím úspěšně naplněn i Technický plán přechodu připravený a koordinovaný právě ČTÚ. ČTÚ se v roce 2012 rovněž podílel na přípravě evropské harmonizace rádiového spektra a na přípravě konference WRC 2015. Na ní má dojít ke klíčovým strategickým rozhodnutím v oblasti dalšího využití vybraných částí rádiového spektra.

V loňském roce věnoval ČTÚ trvalou pozornost průběžné ochraně spotřebitelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V této souvislosti vyzval předseda Rady ČTÚ operátory, aby promítli zákonem nově stanovené požadavky do smluvních ujednání. Výzva byla následně doprovázena příslušnou kontrolou jejich zapracování.

V zájmu zvýšení transparentnosti srovnání cen služeb elektronických komunikací ČTÚ akreditoval dvě cenové kalkulačky Tarifomat a Tarifon, a zpřístupnil i cenový barometr mobilních služeb a služeb přístupu k internetu.

Významnou pozornost věnoval ČTÚ otázce přenesení agendy sporů o povinnosti k peněžitému plnění (část agendy účastnických sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích) na obecné soudy. I když ČTÚ musel na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 9. listopadu 2011 zrušit prvních 50 systemizovaných míst, nebylo v očekávaném termínu (do konce roku 2012) projednávání vládního návrhu příslušné změny zákona dokončeno.

Nadále se zpožďující dokončení projednání potřebné zákonné úpravy přitom vytváří významná rizika z hlediska schopnosti ČTÚ zajistit řádné vyřizování této agendy, a zvyšuje nebezpečí uplatnění požadavků na náhrady škody.

Z celkového počtu 442291 řízení o účastnických sporech vedených v průběhu roku 2012 bylo vydáno 86483 rozhodnutí. Při výkonu státní kontroly elektronických komunikací ČTÚ uložil pokuty v souhrnné výši cca 12,8 mil. Kč. Mimo správní řízení řešil Úřad 3 233 stížností.

Hospodaření ČTÚ v průběhu loňského roku vycházelo ze stanoveného rozpočtu. Dosažené příjmy ve výši 1259837,59 tis. Kč překročily stanovený závazný ukazatel a dosáhly 119,08 % upraveného rozpočtu.

Naopak na výdajové straně rozpočtu ČTÚ za rok 2012 uspořil, když výdaje byly čerpány v objemu 570457,31 tis. Kč, tedy pouze na 84,08 % upraveného rozpočtu.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 byl 443 zaměstnanců. V průběhu roku bylo rovněž realizováno několik projektů soustředěných na zvýšení efektivnosti činnosti ČTÚ a jeho adaptaci na podmínky implementace systému státní pokladny.

Komplexní údaje Výroční zprávy je možno doplnit dalšími poznatky ze standardních činností a konkrétních rozhodnutí Úřadu, které jsou průběžně zveřejňovány v Měsíčních monitorovacích zprávách.

Monitorovací zprávy tvoří od roku 2006 víceletou ucelenou řadu, která je pro odbornou a podnikatelskou veřejnost oceňovaným zdrojem informací a výrazem důsledného transparentního výkonu státní správy v oboru elektronických komunikací.

Další články k tématům - analýza - aukce - internet - konference - tarif - telefonie - televize - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. května 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad