logo Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Český telekomunikační úřad zveřejňuje výsledky historicky prvního měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí, které proběhlo koncem dubna 2016.

Podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné.

Nejslabší vnitřní pokrytí měření odhalilo na II. tranzitním železničním koridoru (Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav), kde v sítích LTE je poměr pokrytých a nepokrytých bodů přibližně stejný.

Nejlepší hodnoty vykazuje IV. koridor (Děčín - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště), kde sítěmi LTE je pokryto až 75% délky tratě.

"Měření provedené na konci letošního dubna dále odhalilo, že v mnoha případech je pokrytí roztříštěné, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky. Mobilní telefony pak vzhledem k času potřebnému k přihlášení do sítě indikují subjektivně nižší míru pokrytí než je naměřená," říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Výsledky měření:

koridor operátor LTE LTE + UMTS GSM
outdoor [%] indoor [%] outdoor [%] indoor [%] outdoor [%] indoor [%]
I. T-Mobile 91,10 63,30 96,40 69,80 99,90 95,30
02 85,20 56,90 96,10 67,20 99,93 96,50
Vodafone 93,60 62,90 98,20 70,80 99,85 95,77
II. T-Mobile 83,30 45,30 94,70 56,80 99,94 97,99
02 85,90 53,30 95,20 61,10 99,97 97,21
Vodafone 96,70 51,70 99,00 64,50 99,92 95,52
III. T-Mobile 89,40 65,10 95,10 69,90 99,86 93,90
02 93,20 67,90 93,30 72,30 99,84 94,70
Vodafone 96,10 66,20 98,20 68,50 99,86 91,79
IV. T-Mobile 96,30 76,40 99,10 79,60 99,95 97,15
02 90,60 70,00 98,10 76,40 99,95 97,86
Vodafone 97,80 64,70 98,30 71,00 99,94 94,18

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanoví operátorům závazek pokrýt alespoň 50% délky koridorů do jara roku 2019. O dva roky později musí být pokryté koridory, dálnice a rychlostní komunikace v celé délce v definované rychlosti přenosu dat.

I když do roku 2021 bude pokrytí železničních koridorů 100%, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů nebo vytvořením tzv. pikobuněk pro interiér vozů.

Pro prezentaci výsledků měření ČTÚ připravuje webovou aplikaci, která dále bude rozšířena o vizualizaci dat z měření pokrytí dálnic a rychlostních silnic.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. července 2016 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018