logo Český telekomunikační úřad

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Někteří spotřebitelé se dobře neorientují v tom, kde najdou své měsíční vyúčtování. To může vést k nepříjemným následkům spojeným s včasným neuhrazením splatných faktur, v podobě účtování dalších poplatků z prodlení. Operátor může také služby omezit či dokonce přestat poskytovat.

Spotřebitelé také vždy nemají dobrý přehled o tom, zdali za zvolený způsob doručování vyúčtování platí nebo je bezplatné. Ze zákona je operátor povinen poskytnout bezplatně dle výběru zákazníka (netýká se uživatelů předplacených služeb) vyúčtování ceny podle druhu služby či souhrnné vyúčtování jednou položkou, a to v elektronické podobě.

Po dohodě se zákazníkem je nicméně možné předložit vyúčtování i v jiné podobě. Především pro spotřebitele z řad seniorů může být papírová podoba vyúčtování lépe vyhovující, jen je nutné, aby byl spotřebitel - senior dobře informován, že za takovou službu platí, a kolik.

Všichni tři největší poskytovatelé služeb v ČR automaticky zasílají vyúčtování do svých internetových samoobsluh. Zde lze nastavit taktéž doručování emailem, případně doručování v tištěné (papírové) podobě.

Elektronická vyúčtování jsou poskytována bezplatně, tištěná jsou zpoplatněna dle aktuálního ceníku operátorů. Zákazníci mohou získat i podrobnější vyúčtování, jak v elektronické, tak papírové podobě, přičemž výše poplatku za tuto službu je taktéž uvedena v platných cenících.

U většiny operátorů lze rovněž za úplatu získat opis vyúčtování v případě, kdy si zákazník vyúčtování nepřevzal či došlo k jeho ztrátě.

Na stránkách operátora v sekci věnované zákaznické péči je také zpravidla dostupný návod, jak změnit způsob doručování vyúčtování, návod, jak se přihlásit do internetových samoobsluh i jak postupovat, pokud se zákazníci nemohou přihlásit do svých účtů.

ČTÚ tedy doporučuje zákazníkům sledovat webové stránky svých poskytovatelů, případně se informovat v jejich kamenných pobočkách, a to jak ohledně možností nastavení podoby vyúčtování, tak také v případě problémů s doručením vyúčtování, pro jejichž řešení je nezbytné poskytovatele neprodleně kontaktovat a vyhnout se tak výše naznačeným nepříjemnostem spojeným se včasným neuhrazením faktur.

V případě přetrvávajících problémů spojených s doručováním vyúčtování se lze pochopitelně obrátit i na ČTÚ.

Další články k tématům - operátor - poplatky - vyúčtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 26. února 2021 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad