logo Český telekomunikační úřad

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Zpráva ČTÚ o vývoji trhu elektronických komunikací se týká jak poskytování vybraných služeb elektronických komunikací, tak sektoru elektronických komunikací jako celku. Poskytuje přehledové informace v rozsahu nad rámec informací, které ČTÚ uvádí v hodnocení trhu v rámci svých pravidelných Výročních zpráv.

Český telekomunikační úřad vydával pravidelné roční Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací v období let 2008 - 2012. Předkládaná Zpráva proto navazuje na poslední vydanou Zprávu za rok 2012 a popisuje vývoj trhu od roku 2012 do roku 2017.

V mezidobí ČTÚ zveřejňoval informace o vývoji trhu elektronických komunikací ve výročních zprávách ČTÚ a též v rámci datových sad prostřednictvím tzv. Otevřených dat ČTÚ.

Hlavní zjištění Zprávy

Objem přenesených dat v mobilních sítích roste téměř exponenciálně. V roce 2017 dosáhl hodnoty 184 petabajtů. Naproti tomu hlasový provoz v mobilních sítích stagnuje a pohybuje se kolem 20 miliard reálných minut.

Mobilní operátoři dosáhli v roce 2017 pokrytí 96,5% území sítěmi 4. generace. Kvalitu služby si mohou uživatelé zkontrolovat pomocí nástroje Netmetr.

Uživatelé mají ve svých zařízeních více než 14,5 milionu SIM karet. Datové služby využívá více než polovina z nich, 72% uživatelů má datový paušál.

3 miliony lidí používají kombinaci služeb v některém z nabízených balíčků - nejčastěji jde o spojení služeb hlasového tarifu a internetu v mobilu.

K internetu v pevném místě se uživatelé nejčastěji připojují přes WiFi (34,5%), stoupá ale význam i optických sítí (18,1%). Čtvrtina pevných připojení má rychlost vyšší než 100 Mbps.

Na českém trhu v roce 2017 působilo celkem 2091 aktivních podnikatelů v elektronických komunikacích. To je o 155 více než před pěti lety. Stoupá i počet lidí zaměstnaných v tomto sektoru. V roce 2017 v telekomunikacích pracovalo 19500 lidí.

Tyto a další informace o trhu elektronických komunikací naleznete ve zveřejněné Zprávě.

Další články k tématům - internet - operátor - optika - pokrytí - SIM - WiFi

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. října 2018 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2019