logo Český telekomunikační úřad

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Zpráva ČTÚ o vývoji trhu elektronických komunikací se týká jak poskytování vybraných služeb elektronických komunikací, tak sektoru elektronických komunikací jako celku. Poskytuje přehledové informace v rozsahu nad rámec informací, které ČTÚ uvádí v hodnocení trhu v rámci svých pravidelných Výročních zpráv.

Český telekomunikační úřad vydával pravidelné roční Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací v období let 2008 - 2012. Předkládaná Zpráva proto navazuje na poslední vydanou Zprávu za rok 2012 a popisuje vývoj trhu od roku 2012 do roku 2017.

V mezidobí ČTÚ zveřejňoval informace o vývoji trhu elektronických komunikací ve výročních zprávách ČTÚ a též v rámci datových sad prostřednictvím tzv. Otevřených dat ČTÚ.

Hlavní zjištění Zprávy

Objem přenesených dat v mobilních sítích roste téměř exponenciálně. V roce 2017 dosáhl hodnoty 184 petabajtů. Naproti tomu hlasový provoz v mobilních sítích stagnuje a pohybuje se kolem 20 miliard reálných minut.

Mobilní operátoři dosáhli v roce 2017 pokrytí 96,5% území sítěmi 4. generace. Kvalitu služby si mohou uživatelé zkontrolovat pomocí nástroje Netmetr.

Uživatelé mají ve svých zařízeních více než 14,5 milionu SIM karet. Datové služby využívá více než polovina z nich, 72% uživatelů má datový paušál.

3 miliony lidí používají kombinaci služeb v některém z nabízených balíčků - nejčastěji jde o spojení služeb hlasového tarifu a internetu v mobilu.

K internetu v pevném místě se uživatelé nejčastěji připojují přes WiFi (34,5%), stoupá ale význam i optických sítí (18,1%). Čtvrtina pevných připojení má rychlost vyšší než 100 Mbps.

Na českém trhu v roce 2017 působilo celkem 2091 aktivních podnikatelů v elektronických komunikacích. To je o 155 více než před pěti lety. Stoupá i počet lidí zaměstnaných v tomto sektoru. V roce 2017 v telekomunikacích pracovalo 19500 lidí.

Tyto a další informace o trhu elektronických komunikací naleznete ve zveřejněné Zprávě.

Další články k tématům - internet - operátor - optika - pokrytí - SIM - WiFi

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 17. října 2018 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad