logo Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Přenést číslo k jinému operátorovi bude od 1. 2. 2018 možné do 10 dnů. Umožnila to loňská novela zákona o elektronických komunikacích. Její ustanovení o přenositelnosti (§ 63 odst. 12) má odloženou účinnost a uplatní se od uvedeného data.

Pokud účastník po 1. únoru požádá o přenos čísla, skončí smlouva ze zákona do 10 dnů od podání této žádosti, pokud se operátor a účastník nedohodnou na lhůtě delší. V případech, kdy účastník pouze podal výpověď, ale nepožadoval přenesení čísla, skončí smluvní vztah uplynutím výpovědní doby, která nesmí překročit 30 dnů.

Vypoví-li účastník smlouvu do 31. 1. 2018, pak smlouva skončí po uplynutí výpovědní lhůty (max. 30 dnů) a ve 4 dnech dojde k přenosu čísla (podle lhůty stanovené opatřením obecné povahy).

Pokud nová právní úprava není zapracována do smluvních podmínek poskytovatele, případně není zapracována v souladu se zněním zákona, uplatní se přímo příslušná ustanovení zákona.

Jelikož se jedná o změnu vyplývající z nové právní úpravy, nezakládá změna smluvních podmínek v otázce přenositelnosti čísla právo účastníka ukončit bez sankce smlouvu před uplynutím doby, na níž byla sjednána.

Jiná situace může nastat, pokud by společně se zapracováním nové právní úpravy poskytovatel přistoupil i ke změně jiných ustanovení smlouvy. V tom případě by se změnou bylo spojené právo ukončit smlouvu bez sankce před uplynutím sjednaného závazku.

Smlouvy na dobu určitou

Kromě uvedené změny se novela zákona rovněž dotkla například problematiky prodlužování smlouvy na dobu určitou. O konci závazku vyrozumívá poskytovatel způsobem, který si spotřebitel zvolil pro zasílání vyúčtování, nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před skončením závazku.

Podle novelizovaného znění § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích pak v případě, kdy spotřebitel neprojeví svůj aktivní souhlas s pokračováním závazku, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Spotřebitelé, kterým stávající závazek vyhovuje a chtějí si zajistit jeho pokračování, ČTÚ doporučuje, aby reagovali na komunikaci ze strany poskytovatele, který má povinnost je upozornit na termín ukončení smlouvy na dobu určitou a současně je rovněž zpravidla žádá o poskytnutí souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou.

V případě neposkytnutí souhlasu s pokračováním závazku, dochází k přenastavení smlouvy na dobu neurčitou (smlouva bez závazku), často spojené s navýšením ceny za odebírané služby.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 29. ledna 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Power BI Day 2018