logo Český telekomunikační úřad

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

Úpravou smluvních podmínek operátoři reagují na novelu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu zkrácení výpovědní doby na max. 30 dnů nebo nutný souhlas zákazníka pro automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou.

Změny se na všechny stávající i nové smlouvy vztahují od 2. 9. 2017, operátoři však mají 6 měsíců na úpravu smluvních podmínek. Délka výpovědní doby nebyla dosud zákonem omezena a každý operátor si ji stanovoval ve smlouvě podle svého uvážení. Nově tedy nesmí být delší než 30 dnů, přičemž den podání výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá.

O2 Czech Republic

O2 změnilo všeobecné podmínky k 15. 9. 2017 a ceník k 1. 10. 2017. Změna smluvních podmínek je reakcí na novelu zákona o elektronických komunikacích. Je zde upravena výpovědní doba v délce trvání 30 dní od doručení výpovědi společnosti O2.

Účastníkům, kteří od 1. 2. 2018 společně s výpovědí či žádostí o ukončení služby požádají O2 o přenesení telefonního čísla, bude služba ukončena nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti.

Také O2 upravilo pravidla pro prolongaci smlouvy, kdy od účastníků-spotřebitelů bude vyžadován aktivní souhlas s prodloužením smlouvy.

T-Mobile

T-Mobile s účinností od 1. 9. 2017 změnil všeobecné podmínky. Rozšířil možné způsoby uzavření smlouvy. Vedle osobní návštěvy na pobočce lze nově uzavřít smlouvu také vyplněním formuláře účastnické smlouvy na webu poskytovatele, v zákaznické aplikaci, nebo u stávajících zákazníků prostřednictvím zákaznického centra.

V případě neudělení souhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou ve lhůtě 20 dnů před uplynutím doby určité se smlouva podle nových všeobecných podmínek automaticky mění na dobu neurčitou. Pokud chce účastník přenést telefonní číslo, končí smlouva dnem přenesení telefonního čísla, nestanoví-li zákon jinak.

Vodafone

Vodafone s účinností od 2. 9. 2017 rovněž zveřejnil nové všeobecné podmínky. Odráží se zde právní úprava maximální 30denní délky výpovědní doby. U zvýhodněných nabídek smluvní podmínky i přes změnu právní úpravy nadále uvádí, že dojde k automatickému prodloužení, pokud účastníci neprojeví jinou vůli.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. října 2017 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Power BI Day 2018