logo Český telekomunikační úřad

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

Úpravou smluvních podmínek operátoři reagují na novelu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu zkrácení výpovědní doby na max. 30 dnů nebo nutný souhlas zákazníka pro automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou.

Změny se na všechny stávající i nové smlouvy vztahují od 2. 9. 2017, operátoři však mají 6 měsíců na úpravu smluvních podmínek. Délka výpovědní doby nebyla dosud zákonem omezena a každý operátor si ji stanovoval ve smlouvě podle svého uvážení. Nově tedy nesmí být delší než 30 dnů, přičemž den podání výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá.

O2 Czech Republic

O2 změnilo všeobecné podmínky k 15. 9. 2017 a ceník k 1. 10. 2017. Změna smluvních podmínek je reakcí na novelu zákona o elektronických komunikacích. Je zde upravena výpovědní doba v délce trvání 30 dní od doručení výpovědi společnosti O2.

Účastníkům, kteří od 1. 2. 2018 společně s výpovědí či žádostí o ukončení služby požádají O2 o přenesení telefonního čísla, bude služba ukončena nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti.

Také O2 upravilo pravidla pro prolongaci smlouvy, kdy od účastníků-spotřebitelů bude vyžadován aktivní souhlas s prodloužením smlouvy.

T-Mobile

T-Mobile s účinností od 1. 9. 2017 změnil všeobecné podmínky. Rozšířil možné způsoby uzavření smlouvy. Vedle osobní návštěvy na pobočce lze nově uzavřít smlouvu také vyplněním formuláře účastnické smlouvy na webu poskytovatele, v zákaznické aplikaci, nebo u stávajících zákazníků prostřednictvím zákaznického centra.

V případě neudělení souhlasu s prolongací smlouvy na dobu určitou ve lhůtě 20 dnů před uplynutím doby určité se smlouva podle nových všeobecných podmínek automaticky mění na dobu neurčitou. Pokud chce účastník přenést telefonní číslo, končí smlouva dnem přenesení telefonního čísla, nestanoví-li zákon jinak.

Vodafone

Vodafone s účinností od 2. 9. 2017 rovněž zveřejnil nové všeobecné podmínky. Odráží se zde právní úprava maximální 30denní délky výpovědní doby. U zvýhodněných nabídek smluvní podmínky i přes změnu právní úpravy nadále uvádí, že dojde k automatickému prodloužení, pokud účastníci neprojeví jinou vůli.

Další články k tématům - operátor - prolongace - smlouvy - telefon - výpověď - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. října 2017 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma