logo Český telekomunikační úřad

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Zbytečná a zlomyslná volání zahlcující tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158 mohou ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních občanů. Mezi volání, která na ně nepatří, můžeme počítat omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek IZS, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Lidé by si měli uvědomit, že vypátrání a identifikace volajícího je dnes poměrně snadnou záležitostí. Vyspělá technologie linek tísňového volání umožňuje nejen zjistit číslo volajícího, ale téměř přesně i místo, odkud dotyčný volá. Volajícího lze dokonce identifikovat i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Na základě zákona o elektronických komunikacích je možné za zneužívání tísňové linky ukládat nemalé sankce. Podle právní úpravy je možné fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání uložit pokutu až do výše 200000 Kč. V případě opakovaného zneužití se sazba pokuty za přestupek zvyšuje na dvojnásobek.

V roce 2021 zatím ČTÚ vedl téměř 200 takovýchto správních řízení, přičemž nejvyšší uložená pokuta činila 50000 Kč.

V ČR jsou pro tísňová volání vyhláškou stanovena tato čísla:

Tato čísla je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit a je k nim garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Je však třeba, aby tento přístup nebyl zneužíván!

Posledním a nejzávažnějším případem jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Právě hasiči zaznamenávají nejvyšší procento případů úmyslného zneužívání tísňové linky.

Nejčastěji se objevují oznámení občanů na linku tísňového volání, že si zabouchli dveře od bytu a potřebují otevřít byt. Otevření dveří provádějí hasiči pouze v nejnutnějších případech, a to ve chvíli, kdy hrozí nějaké nebezpečí.

Lidé si uvědomují, že za otevření bytu by museli platit zámečníkovi individuální cenu, proto nahlásí otevření bytu na linku tísňového volání.

Nedávný případ se odehrál na Jesenicku, kde muž oznámil na linku tísňového volání, že si zabouchl ve svém bytě vstupní dveře. Vzhledem k tomu, že se oznamovatel doslechl v restauračním zařízení, že byt v určitých případech zdarma otevírají hasiči, vymyslel si smyšlenou historku a doufal, že hasiči mu dveře od bytu otevřou.

Naprostou většinu zlomyslných volání rozpoznají již sami operátoři linek tísňového volání. V tomto případě oznamovatel na základě kladených otázek přítomné hlídky Policie ČR potvrdil, že v bytě nehrozí žádné nebezpečí a vše si vymyslel, protože ztratil klíče.

Ve většině případů jsou oznamovatelé pod vlivem alkoholu. V popsaném případě měl oznamovatel naměřeno v dechu 2,99 ‰ alkoholu.

Další články k tématům - 112 - 150 - 155 - 156 - 158 - alkohol - bezpečnost - hasiči - IZS - oznamovatel - pokuta - policie - SIM - tísňové volání - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 27. října 2021 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad