logo Český telekomunikační úřad

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Český telekomunikační úřad zveřejňuje v souladu se zákonem o poštovních službách Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2012.

Základní služby jsou předmětem veřejného zájmu a zahrnují služby vztahující se k obyčejným a doporučeným zásilkám, balíkům a poštovním poukázkám typu A, B a C. Dohled ČTÚ nad plněním stanovených povinností probíhal formou namátkových kontrolních akcí a opíral se i o podněty z řad veřejnosti.

Kontrola ČTÚ se zaměřila na dodržování právních povinností zejména v těchto oblastech: zajištění dostupnosti služeb, včetně otevírací doby a dočasného uzavírání pošt, dostupnost cen základních služeb v tuzemsku a směrem do zahraničí, dodávání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek, rychlost poskytování poštovních služeb, případy porušení poštovního tajemství, potřebnou transparentnost a poskytování informací zákazníkům, a vyřizování podání a reklamací.

Zpráva v těchto souvislostech konstatuje, že:

Zpráva rovněž konstatuje, že nedostatky se objevují takřka výhradně u základních služeb týkajících se poštovních zásilek. U poštovních poukázek jsou nedostatky zjišťovány jen ojediněle. Zpráva dále informuje, že podle poznatků ČTÚ je řada případů nespokojenosti zákazníků zapříčiněna selháním lidského faktoru, nikoliv systémovým selháním České pošty.

Rok 2012 byl pro ČTÚ posledním, kdy dohlížel výhradně na dodržování právních povinností v oblasti poskytování základních služeb. Od počátku letošního roku je pověřen některými novými kompetencemi, zejména dohledem na fungování celého trhu poštovních služeb.

Dohled ČTÚ má za úkol zajistit spravedlivé konkurenční prostředí pro všechny subjekty poskytující poštovní služby a současně zabezpečit poskytování minimálního rozsahu základních služeb na celém území státu pro všechny obyvatele za dostupné ceny.

V souvislosti s ochranou spotřebitele ČTÚ upozorňuje uživatele poštovních služeb, aby v zájmu rychlejšího vyřízení jejich případných problémů především více využívali možnost reklamovat zjištěné závady přímo u České pošty.

Pokud nebudou s vyřízením reklamace spokojeni, mohou se obrátit jak na ombudsmana České pošty, tak i na ČTÚ s námitkou na vyřízení reklamace. Pro tento účel ČTÚ umístil na své internetové stránce formuláře pro zaslání dotazu nebo podání elektronickou cestou.

Další články k tématům - pošta

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. května 2013 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad