logo CZ.NIC

Diakritika v doménách nemá podporu uživatelů internetu pro zavedení IDN

Podle posledního průzkumu CZ.NIC česká internetová veřejnost opět odmítá možnost registrace domén .CZ s diakritickými znaky. Výsledky průzkumů jsou pro sdružení CZ.NIC hlavním východiskem při rozhodování o přijetí či odmítnutí IDN.

Proti zavedení systému IDN (Internationalized Domain Names) se vyslovilo 68 procent respondentů z řad individuálních uživatelů internetu a 71 procent oslovených zástupců organizací.

"Opětovné odmítnutí IDN nás příliš nepřekvapilo. Předchozí výzkumy dopadly velmi podobně a nic v uplynulých letech nenasvědčovalo tomu, že by se tento trend změnil. Aktuální průzkum jsme navíc nechali provést ve dvou fázích - v druhé respondenti odpovídali poté, co byli poučeni o možných variantách zavedení. Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že zamítavé stanovisko pak mělo ještě silnější zastoupení: u organizací se negativní stanovisko zvýšilo o 8 procentních bodů, u individuálních uživatelů pak o 7 procentních bodů", uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Jako hlavní nevýhody IDN respondenti z řad jednotlivců nejčastěji uváděli zbytečné zmatky a chaos při psaní doménových jmen, nezvyk, riziko překlepů, problémy při psaní doménových jmen v zahraničí nebo nejasná pravidla pro rozhodnutí, kdy diakritiku v názvu domény použít a kdy naopak zůstat u tradičního způsobu zadávání. Mezi výhodami se potom nejčastěji objevovala lepší srozumitelnost, přesnější rozlišení názvu domén, jednoduchost, lepší orientace při hledání nebo možnost psát název domény foneticky.

"V minulém roce jsme téma IDN v doméně .CZ komunikovali v tištěných a online médiích. Naším cílem bylo především ukázat na výhody a nevýhody spojené se zavedením znaků národních abeced do české národní domény. Uživatelům internetu jsme zároveň nastínili, jakými způsoby by potom zavedení IDN mohlo probíhat. Tyto informace jsou důležité především pro držitele domén, kteří by pravděpodobně řešili, zda si nepořídit také variantu své domény například s diakritickými znaménky", dodal Martin Peterka, provozní ředitel sdružení CZ.NIC.

V rámci posledního průzkumu, který pro CZ.NIC provedla společnost Market, byli na téma IDN v doméně .CZ dotazováni i ti, kteří už nějakou doménu mají, tedy držitelé domén .CZ. Protože se jedná o výjimečnou skupinu respondentů, byla jim také položena speciální sada otázek.

Další články k tématům - domény - IDN - průzkum - Ondřej Filip - Martin Peterka

Článek CZ.NIC ze dne 14. února 2013 - čtvrtek

Další články od CZ.NIC