logo CZ.NIC

Projekt Bezpečná VLAN se nyní jmenuje Fenix

Současně s novým názvem zástupci českého peeringového uzlu na konferenci Internet a Technologie 14 představili i nové logo a značku. Tu budou moci používat všechny organizace zapojené do tohoto projektu, jehož cílem je větší ochrana před útoky typu DoS a DDoS.

Jméno bájného a nezničitelného ptáka Fenixe nyní nese projekt, který dosud znala široká veřejnost v České republice i v zahraničí jako Bezpečná VLAN. Cílem projektu je lépe čelit útokům typu DoS a DDoS, které míří na internetové služby populární v České republice. Projekt Bezpečná VLAN/Fenix vznikl na půdě sdružení NIX.CZ, českého propojovacího uzlu, a je reakcí především na intenzivní DoS útoky z března minulého roku.

Společnosti zapojené do projektu Bezpečná VLAN/Fenix svým vstupem jasně ukazují, že mají zájem na zvýšení síťové bezpečnosti v této zemi a tedy i na větším bezpečí svých zákazníků.

"Od začátku mluvíme o tom, že mezi dalšími kroky spojenými s tímto projektem je vytvoření oficiálního jména, značky a také jakési pečetě, kterou budou moci využívat všichni, kteří se do projektu zapojí. Logotyp vychází z trojúhelníkové struktury loga NIX.CZ a znázorňuje letícího Fénixe. Slovní část značky je rozdělena na dvě části, z nichž poslední tři písmena odkazují na organizaci, která tento projekt iniciovala," říká Martin Semrád, ředitel sdružení NIX.CZ.

Do projektu jsou v současnosti zapojeny společnosti Dial Telecom, Seznam.cz, Telefónica Czech Republic, ACTIVE 24, CESNET a CZ.NIC

O bájném ptáku a názvu bezpečnostního projektu

Charakteristickým rysem nezničitelného bájného ptáka Fénixe je jeho schopnost neustálé regenerace, která začíná sebezničením v plamenech (metaforický odkaz na možnost každého člena projektu odstřihnout se od Internetu), aby se pak ze svého popela znovu narodil (opětovně se připojil, jakmile útok odezní).

Mezi další údajné vlastnosti Fénixe patří, že ho nelze nelze najít, neboť místa, kde se nachází, jsou tajemná a neobjevitelná (stejně, jako jsou ukryti před potenciálním útočníkem členové důvěryhodné sítě v případě, že se rozhodnou schovat se před útočníkem).

Článek CZ.NIC ze dne 23. května 2014 - pátek

Další články od CZ.NIC

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj