logo CZ.NIC, z.s.p.o.

CyberCrime - elektronická kniha o kybernetická trestné činnosti a internetové bezpečnosti

Nová kniha z Edice CZ.NIC je primárně zaměřena na problematiku kybernetické kriminality a částečně na oblast kyberbezpečnosti. Čtenářům pomůže v orientaci ve světě malwaru, phishingu, darknetu, botnetů a dalších, pro ne zcela technicky zaměřeného uživatele matoucích a odstrašujících pojmů.

Cílem nové publikace CyberCrime (kybernetická trestná činnost) je především ukázat souvislosti a vzájemnou propojenost ICT, práva, online bezpečnosti a kyberzločinu. Autorem je pedagog a odborník na počítačovou bezpečnost Jan Kolouch. Kniha vznikla v rámci aktivit sdružení CZ.NIC na poli internetové bezpečnosti a za podpory Evropské komise.

"Autor vytvořil text obsahující technické části, které čtenářům pomohou orientovat se ve světě darknetu, botnetů, malwaru, phishingu a dalších pojmů. Kniha obsahuje i právní výklad - analyzuje kybernetickou kriminalitu z pohledu jednotlivých paragrafů a umožňuje tak získat velké množství cenných informací i těm čtenářům, kteří sice ovládají všechny ty zvláštní technické pojmy, ale svět právních klasifikací, paragrafů a odstavců je jim cizí a příliš se v něm neorientují," píše v knižní předmluvě Martin Peterka, provozní ředitel sdružení CZ.NIC.

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí jako odborný asistent na katedře trestního práva Policejní akademie ČR v Praze. Vedle toho vyučuje na katedře počítačových systémů na FIT ČVUT. Na obou vysokých školách je mimo jiné garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality.

Jan Kolouch dlouhodobě spolupracuje také se sdruženími CZ.NIC a CESNET. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru.

"Kdykoli rád přivítám jakoukoli zpětnou vazbu od čtenářů této knihy (E: jan.kolouch[zavinac]cesnet.cz). Vy jste totiž ti, kteří dokáží odhalit chyby a prohřešky, které jsem přehlédl, případně upozornit na témata, která Vás zajímají více. Za jakoukoli vaši zpětnou vazbu jsem vděčný. Tuto knihu jsem se rozhodl vydat pod Creative Commons licencí: CC BY ND," uvádí Jan Kolouch k vydání své knihy.

Elektronická verze knihy:

O Edici CZ.NIC

Vydávání knih je jednou z dalších aktivit sdružení CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně .CZ. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i populární publikace spojené s Internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih.

Článek CZ.NIC, z.s.p.o. ze dne 2. února 2017 - čtvrtek

Další články od CZ.NIC, z.s.p.o.

tesena fest 2018