logo CZ.NIC

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ pod vedením CZ.NIC

Bezpečnostní tým CSIRT.CZ bude na základě dohody mezi Národním bezpečnostním úřadem a sdružením CZ.NIC provozovat od 1.1. 2013 po dobu následujících tří let správce české národní domény.

Dnem 1.1. 2013 vstoupilo v platnost nové memorandum týkající se provozu agendy národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, které bylo podepsáno 19.12. 2013 na pracovním setkání skupiny CSIRT.CZ.

Členy skupiny CSIRT.CZ jsou zástupci významných provozovatelů sítí, poskytovatelů obsahu, rizikových služeb, bezpečnostních složek České republiky, Českého telekomunikačního úřadu, sdružení CZ.NIC a NIX.CZ a akademického sektoru.

Bezpečnostní tým CSIRT.CZ provozuje sdružení CZ.NIC od 1.1. 2011, a to díky memorandu, které tehdy uzavřeli zástupci Ministerstva vnitra a sdružení CZ.NIC. 1.4. 2012 loňského roku potom tuto dohodu nahradilo memorandum uzavřené s Národním bezpečnostním úřadem.

Slovem CSIRT je obecně označován bezpečnostní tým, které si vytváří jednotlivé organizace pro svoji potřebu. Takový tým potom odpovídá za řešení bezpečnostních incidentů v organizací definovaném poli působnosti, typicky v konkrétní síti, AS nebo například doméně.

Týmy mají také svoji neformální hierarchii. V úrovni nad týmy jednotlivých organizací jsou potom CSIRT týmy národní a/nebo vládní, které nemají moc výkonnou (možnost odstranit problém přímým zásahem), ale jejichž role je koordinační a vzdělávací.

V rámci České Republiky plní roli národního CSIRTu tým CSIRT.CZ.

Další články k tématům - CSIRT - domény - NBÚ - NIX - vzdělávání

Článek CZ.NIC ze dne 3. ledna 2013 - čtvrtek

Další články od CZ.NIC